DPO On Demand

EDPB izdal prenovljene smernice o privolitvi

EDPB je sprejel smernice 5/2020, v katerih podrobneje razlaga elemente privolitve. V članku povzemamo najpomembenjše točke.
EDPB ponovno poudarja, da je privolitev lahko ustrezna pravna podlaga le, če ima posameznik nadzor nad obdelavo in če lahko brez posledic (škode) svojo privolitev kadarkoli prekliče. Zato mora upravljavec vedno presojati, ali izpolnjuje vse pogoje za veljavno privolitev. Privolitev je najverjetnejša pravna podlaga tudi pri neposrednem trženju v e-svetu, tako pri e-sporočilih, klicih, sledenju posameznika preko piškotkov, aplikacij in druge programske opreme. EDPB pri tem poudarja, da privolitev po GDPR ne pomeni dodatne zahteve po pridobivanju soglasja, pač pa predpogoj za zakonito obdelavo. Zato so zahteve GDPR po pridobivanju veljavne privolitve primerne tudi za situacije, ki sicer sodijo pod direktivo e-Privacy. Privolitev je po mnenju EDPB reverzibilna odločitev, posameznik pa ohranja določeno stopnjo kontrole nad obdelavo njegovih osebnih podatkov. EDPB podrobneje opredeljuje tudi vse elemente privolitve, pri čemer je treba upoštevati: privolitev je svobodna, kar pomeni: realna možnost posameznika, da odloča o podaji privolitve in preklicu privolitve brez škode; da ne more biti vezana na denimo splošne pogoje poslovanja ali pogodbo; brezpogojna in brez kakršnekoli prisilitve ali vplivanja na posameznika; neravnovesje moči med upravljavcem in posameznikom: v javnem sektorju vedno obstaja izrazito nesorazmerje med močjo upravljavca in posameznika, zato se priporoča uporabo drugih pravnih podlag (kar je po našem mnenju sicer nekoliko neživljenjsko, vendar

Vsebina članka je dostopna članom DPO Kluba.