DPO On Demand

EDPB po Schremsu II sprejema priporočila o dodatnih ukrepih

Oba dokumenta sta bila sprejeta kot podrobnejše pojasnilo sodbe Sodišča “Schrems II“.
Evropski odbor za varstvo podatkov - 41. plenarno zasedanje: EDPB po Schremsu II sprejema priporočila o dodatnih ukrepih EDPB je danes objavil dva sklopa priporočil: 1) Priporočila 01/2020 o ukrepih, ki dopolnjujejo orodja za prenos, da se zagotovi skladnost z ravnijo varstva osebnih podatkov v EU (sprejeto 10.11.2020) 2) Priporočila 02/2020 o evropskih bistvenih jamstvih za nadzorne ukrepe (sprejeto 10.11.2020) Zaradi sodbe z dne 16. julija 2020 morajo upravljavci, ki se pri prenosu v tretje države opirajo na standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses - SCC), za vsak primer posebej in, kadar je to primerno, v sodelovanju s prejemnikom podatkov v tretji državi preveriti, če zakonodaja tretje države zagotavlja raven zaščite prenesenih osebnih podatkov, ki je enakovredna zajamčeni v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP). Sodišče Evropske unije je izvoznikom dovolilo, da dodajo ukrepe, ki dopolnjujejo SCC, da se zagotovi učinkovito spoštovanje te ravni zaščite, kadar zaščitni ukrepi, ki jih vsebujejo SCC, ne zadoščajo. Namen priporočil je upravljavcem in obdelovalcem, ki iznašajo osebne podatke, pomagati pri določanju in izvajanju ustreznih dodatnih ukrepov, kadar so le ti potrebni za zagotovitev enakovredne ravni zaščite podatkov, ki jih prenašajo v tretje države. S tem želi EDPB dosledno uporabljati GDPR in sodbo Sodišča v celotnem EGP. Več preberite na spletni strani EDPB. Foto:

Vsebina članka je dostopna članom DPO Kluba.