DPO On Demand

ESČP o pravici do pozabe

V sodbi senata v primeru M.L. in W.W. proti Nemčiji je Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu po tehtanju med pravicama iz 8. in 10. člena Konvencije soglasno odločilo, da v konkretnem primeru ni prišlo do kršitve 8. člena Konvencije o človekovih pravicah (pravica do spoštovanja zasebnega življenja).
Sodba M.L. and W.W. v. Germany (application nos. 60798/10 and 65599/10) – dostopna je le v francoskem jeziku Pravica do pozabe in mediji Pritožnika, M.L. in W.W., sta polbrata in nemška državljana, rojena v letih 1953 in 1954, in prebivata v Münchnu in Erdingu. Maja leta 1993 sta bila pred domačimi sodišči spoznana za kriva umora znanega igralca, W.S., in obsojena na dosmrtno zaporno kazen. Iz zapora sta bila pogojno izpuščena avgusta 2007 in januarja 2008. Leta 2007 sta pritožnika sprožila postopek proti radijski postaji Deutschlandradio pred hamburškim regionalnim sodiščem, kjer sta zahtevala, da se nanju nanašajoče osebne podatke, objavljene na spletni strani radijske postaje, anonimizira. Omenjeno sodišče je v dveh sodbah februarja 2008 ugodilo njunima zahtevama. Razlog za tako odločitev je bila ugotovitev, da njun interes, da ne bi bila še v prihodnosti soočena s preteklimi dejanji, za katera sta bila obsojena že davno in zanje tudi odslužila pravično kazen, prevlada nad pravico javnosti do obveščenosti. Pritožbeno sodišče je potrdilo sodbo prvostopenjskega, nemško zvezno sodišče pa je to odločitev razveljavilo, saj naj predhodni sodišči ne bi v zadostni meri upoštevali pravice radijske postaje do svobode izražanja in pravice javnosti do obveščenosti. Julija 2010 nemško zvezno ustavno sodišče ustavne pritožbe, ki sta jo

Vsebina članka je dostopna članom DPO Kluba.