DPO On Demand

Kako je s prenosom osebnih podatkov v Združeno kraljestvo po 1.1.2021

Od 1.1.2021 Združeno kraljestvo ni več del Evropske unije.
Sporazum med EU in Združenim kraljestvom o Brexitu obravnava tudi režim prenosa osebnih podatkov, a je treba poudariti, da se je vendarle zgodilo nekaj nepričakovanih dogodkov. Seveda ni presenetljivo, da ima sporazum o trgovinskem sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom oddelek, ki je namenjen vprašanjem varstva podatkov. Pogoji pogodbe o brexitu, povezani z GDPR, v zvezi s prenosom podatkov določajo: - prišlo bo do največ 6-mesečnega prehodnega obdobja, v katerem se bodo prenosi osebnih podatkov iz EU v Združeno kraljestvo prenašali prosto, kar pomeni, da se Združeno kraljestvo v tem času ne bo štelo kot „tretja država“ in standardne pogodbene klavzule ali druga sredstva, ki jih zahtevata člena 46 ali 49 GDPR, ne bodo potrebne, prav tako - v tem obdobju bo Združeno kraljestvo priznalo zakone s področja varstva osebnih podatkov vseh držav članic EGP kot ustrezne za prenos podatkov iz Združenega kraljestva v EGP; ampak - prehodno obdobje je lahko krajše, če Evropska komisija predčasno sprejme odločitev o ustreznosti za Združeno kraljestvo; in - da bi zagotovili, da Združeno kraljestvo ne bodo postala vrata za nenadzorovane prenose v tretje države, v tem prehodnem obdobju ne bo izdajalo odločb o ustreznosti iz člena 45 ali odobrenih zaščitnih ukrepov za prenose iz člena 46 brez predhodne

Vsebina članka je dostopna članom DPO Kluba.