DPO On Demand

Neposredno trženje in nagradne igre

Neposredno trženje bo sicer še bolj podrobno urejal ZVOP-2, ki še ni sprejet na vladi, a vseeno: katere so glavne novosti, ki jih prinaša GDPR za slovenske tržnike?
Intervju z odvetnico dr. Natašo Pirc Musar, Odvetniška družba Pirc Musar & partnerji Tržniki bodo morali zelo natačno preveriti procese obdelav osebnih podatkov in presoditi, kdaj iz osnovnega neposrednega trženja, ko podjetje vsem svojim strankam pošilja enake ponudbe, že prehajajo v ciljano, segmentirano trženje, ko pravni temelj niso več neposredno določbe ZVOP-2 (ob predpostavki, da bodo ostale enake kot v ZVOP-1 – glej člen 95) in bo treba iskati nov/drug pravni temelj. Verjetno je, da bo za vedenjsko oglaševanje na podlagi poglobljenih profilov posameznikov, potrebna privolitev posameznika, izrecna, če bodo v izdelavo profila vključene tudi posebne vrste osebnih podatkov. Ne smemo tudi pozabiti, da čakamo še na prenovo ePrivacy direktive (Direktive o zasebnosti in elektronskih komunikacijah), ki bo določala pravila za trženje prek e pošte in kratkih sporočil. Zaenkrat kaže, da bodo podjetja še vedno lahko pošiljala ponudbe z uporabo e pošte posameznikom, katerih e naslov so pridobila v okviru opravljanja lastne dejavnosti. Novi oziroma jasnejši pa naj bi bili pogoji za trženje B2B, tudi ko bomo e pošto pridobili iz javno dostopnih virov. Veljavna zakonodaja je po tem vprašanju precej kompleksna, tudi nejasna. Tržniki postavljajo veliko vprašanj o nagradnih igrah. Kakšna bodo torej »nova« pravila za izvajanje nagradnih iger? Menim, da pri

Vsebina članka je dostopna članom DPO Kluba.