DPO On Demand

Predlog uredbe ePrivacy

Finsko predsedstvo Sveta Evropske unije je pred zasedanjem delovne skupine za telekomunikacije in informacijsko družbo objavilo nov osnutek kompromisnega predloga uredbe o e-zasebnosti (ePrivacy).