DPO On Demand

Predlog uredbe ePrivacy

Finsko predsedstvo Sveta Evropske unije je pred zasedanjem delovne skupine za telekomunikacije in informacijsko družbo objavilo nov osnutek kompromisnega predloga uredbe o e-zasebnosti (ePrivacy).

Zadnji osnutek vključuje pojasnila o obdelavi komunikacijskih podatkov končnih uporabnikov in zagotavljanje varnosti omrežij in informacij s strani tretjih oseb ter podatke za namene notranje komunikacije ali skupine zaprtih omrežij.

Predlog uredbe o e-zasebnosti (ePrivacy)