DPO On Demand

Svet Evrope je pozval vlade, naj pri uporabi aplikacij za boj proti pandemiji covida-19 zagotovijo zaščito podatkov

Slovenija na slabem glasu glede delitve podatkov okuženih s policijo in upravnimi organi

V včeraj objavljenem poročilu, kot poroča časnik Večer, med državami s pomanjkljivostmi glede zaščite podatkov omenja tudi Slovenijo in izpostavlja, da slovenske zdravstvene oblasti sezname bolnikov delijo s policijo in upravnimi organi. Poročilo z naslovom Digitalne rešitve za boj proti covidu-19 analizira vpliv pravnega okvira in politik na pravico do zasebnosti in za zaščito podatkov. Ker so se pojavila vprašanja o varnosti podatkov v slovenski aplikacijo #OstaniZdrav, je potrebno dodati, da Svet Evrope slovenske korona-aplikacije neposredno ne omenja, v poročilu pa sklicujejo na vire, ki so nastali in bili objavljeni od meseca marca 2020 do septembra 2020.

Poročilo ugotavlja, da se je med 55 državami, ki so ratificirale konvencijo 108, za decentraliziran pristop pri aplikacijah za sledenje stikov z okuženimi odločilo 26 držav, med njimi Slovenija. 14 se jih je odločilo za centraliziran pristop, deset jih aplikacije bodisi razvija, se še odločajo, ali jih bodo imele ali pa jih bodo delile s sosednjimi državami. Pet držav se je že odločilo, da ne bodo imele aplikacij za sledenje stikom.

Dokument vsebuje tudi poglobljen pregled aplikacij za sledenje stikov z okuženimi in orodij za nadzor in ugotavlja, da države aplikacije za boj proti covidu-19 uporabljajo predvsem za sledenje stikom z okuženimi, samodiagnozo ter ugotavljanje spoštovanja odločb o karanteni.

Več v Večeru.