DPO On Demand

Transparentnost in GDPR: Praktična navodila

Delovna skupina za varstvo podatkov iz člena 29 (WP29) je objavila predlog smernic o preglednosti, ki so na voljo javnosti za komentiranje do 23. 1. 2018 – Katere podatke je treba posredovati posameznikom, na katere se podatki nanašajo?
Pripombe lahko posredujete na e naslova JUST-ARTICLE29WP-SEC@ec.europa.eu in presidenceg29@cnil.fr. Smernice praktično usmerjajo in nudijo interpretativno pomoč v zvezi z obveznostmi glede preglednosti v okviru GDPR in opisujejo splošna načela o pravicah posameznikov, na katere se osebni podatki nanašajo. Zahteve po preglednosti v okviru GDPR V skladu z načelom odgovornosti, določenem v členu 5/II, mora biti upravljavec osebnih podatkov sposoben dokazati, da se osebni podatki obravnavajo pregledno glede na posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Te obveznosti glede preglednosti se začnejo v fazi zbiranja osebnih podatkov in se uporabljajo »v celotnem življenjskem ciklu obdelave«. Čeprav v GDPR ni izrecno opredeljena, se preglednost kaže v obliki posebnih praktičnih zahtev za upravljavce podatkov in obdelovalce, kot je določeno v členih 12 do 14. 12. člen določa splošna pravila o preglednosti, ki veljajo pri zagotavljanju informacij (člena 13 in 14) in komunikacijah s posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, o njihovih pravicah (členi 15 do 22) in v zvezi s kršitvami varstva osebnih podatkov (člen 34). Ta pravila določajo, da morajo biti informacije ali sporočila posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, jedrnate, pregledne, razumljive in ​​lahko dostopne ter morajo uporabljati jasen in preprost jezik, zlasti če se obdelava osebnih podatkov nanaša na otroke. Z drugimi besedami,

Vsebina članka je dostopna članom DPO Kluba.