DPO On Demand

ZVOP 2 in neposredno trženje

Drugi osnutek ZVOP-2 je neusklajen s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov – neposredno trženje želi Slovenija urediti unikatno
Po pregledu določb o neposrednem trženju v drugem osnutku ZVOP-2 (člena 92 in 93) želimo opozoriti na njuno popolno nasprotje tako z namenom kot vsebino Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov o obdelavi osebnih podatkov za namene neposrednega trženja. Po uvodni določbi št. 47 Splošne uredbe se obdelava osebnih podatkov za neposredno trženje lahko šteje za opravljeno v zakonitem interesu upravljavca. Citirana uvodna določba ni pooblastilo državi članici, da samostojno ureja vprašanje neposrednega trženja, pač pa poudarja odgovornost upravljavca za izbiro pravnega temelja za obdelavo osebnih podatkov za neposredno trženje, tudi profiliranje. Ta bo lahko tudi v zakonitem interesu upravljavca (člen 6f Splošne uredbe), kadar bo upravljavec skozi analizo lastnega zakonitega interesa ali zakonitega interesa tretjega ocenil, da pretehtata nad interesi in temeljnimi pravicami posameznika. S prepisom ureditve neposrednega trženja iz ZVOP-1 v drugi osnutek ZVOP-2 je tako obdelava osebnih podatkov za namene neposrednega trženja urejena v izrecnem nasprotju s Splošno uredbo. Če ostane tako, bo Slovenija edina država članica, v kateri bodo upravljavci svoje tržne prijeme in prakse morali prilagajati zastarelim principom in predvsem s stalnim nadlegovanjem posameznikom z različnimi privolitvenimi izjavami, čemur se bodo upravljavci v drugih državah članicah ob presoji prevlade zakonitega interesa lahko izognili. Prav tako drugi osnutek

Vsebina članka je dostopna članom DPO Kluba.