DPO On Demand

CIO on Demand (Najemite vodjo informatike)

Upravljanje z informatiko v podjetju je že davno preseglo obseg nastavljanja posameznih naprav, programiranja ali zgolj nameščanja programske opreme. Vedno več podjetij se zaveda, da je odgovorni »računalničar« precej več kot zgolj računalničar.

Najemite vodjo informatike!

Najprej je voditelj, ki zna koordinirati potrebne zunanje in notranje strokovnjake, da je delo na področju IT opravljeno kar se da hitro in učinkovito. Pri tem skrbi in uporablja svoje komunikacijske sposobnosti, da se tehnologije uporabljajo skladno z vašimi poslovnimi potrebami in v korist vaše organizacije. Ob tem pa ostaja strokovnjak, ki razume tako potrebe varnosti, kot varovanja informacij in sploh ne nazadnje možnosti, ki jih daje tehnologija za rešitev problema.

Verjamemo, da imate v svojih podjetjih izvrstne razvijalce in strokovnjake za IT, ki vedo, kako se nastavi posamezna naprava, kako se programira ali nastavi posamezen računalnik. Verjamemo tudi, da imate v svojih vrstah strokovnjake, ki skrbijo za varnost, razvoj produktov … . Morda pa si težko privoščite strokovnjaka, ki bi celotno funkcionalnost IT povezal v eno delujočo celoto v sodelovanju z ostalimi deli podjetja; morda si takega strokovnjaka celo lahko privoščite, vendar – kot mnogo manjših in srednjih podjetij – zanj nimate dovolj nalog, da bi ga polno izkoristili.

Na tem mestu vam v pomoč lahko priskočimo v Info hiši s svojim CIO on Demand.

CIO na zahtevo je izkušen strokovnjak za informacijske in komunikacijske tehnologije z več kot 20 let izkušenj na področju IKT, ki stalno pridobiva nova znanja s področja svojega dela. Svoje poznavanje vaše organizacije je sposoben prenesti na podizvajalce, predvsem pa vodstvu podjetja pomaga razumeti upravičenost dostikrat kompleksnih tehničnih zahtev in predlogov podizvajalcev. Končni rezultat je boljša urejenost in vpetost IKT v delovanje vašega podjetja, da morebitnih prihrankov pri najemu storitev niti ne omenjamo.