DPO On Demand

Info hiša

Specializirani za področje varstva osebnih podatkov.

Sodišče EU je v svoji nedavni sodbi o presoji romunske nacionalne zakonodaje o videonadzoru, podalo do sedaj najbolj konkretno stališče, kako izvesti test zakonitega interesa (t. i. LIA). Obrazložitev skriva bistveno več, kot izhaja iz samega izreka.Generalni pravobranilec EU je v zadevi Maxa Schremsa proti Facebook-u predlagal sodišču EU, da ne presoja veljavnosti odločitve o ustreznosti EU - ZDA Ščita zasebnosti ('Privacy shield').V Kaliforniji, od koder prihaja kar nekaj tehnoloških podjetij, s katerimi poslujemo tudi v Sloveniji (tudi Google), bo 1. 1. 2020 začel veljati Zakon o zasebnosti potrošnikov oz. poimenovan s kratico CCPA.Hrvaška agencija za omrežne dejavnosti HAKOM (pri nas AKOS), ki je na Hrvaškem pristojna za nadzor nad piškotki, je izdala odločbo.Kdaj se nam lahko pridružite in komu je izobraževanje namenjeno?Sodišče EU je konec julija izdalo sodbo v zadevi Fashion ID (Sodba sodišče EU v zadevi C-40/17 z dne 29. julija 2019), ki je v svojih odgovorih sicer relativno logična, vendar se po obrazložitvi sodeč, kljub zadržanosti na več mestih tipa »s pridržkom preveritev, ki jih mora v zvezi s tem opraviti predložitveno sodišče«, SEU ne zaveda spletne realnosti mikro in malih podjetij v EU in negativnih posledic, ki jih bo ta sodba imela zanje.Sodišče EU je v svoji sodbi ugotovilo, da je lastnik spletne strani že zgolj s tem, da je namestil in omogočil vtičnik Facebook za všečkanje, postal skupni upravljavec skupaj s Facebook-om.Kdaj se nam lahko pridužite in komu je izobraževanje namenjeno?Neposredno trženje bo sicer še bolj podrobno urejal ZVOP-2, ki še ni sprejet na vladi, a vseeno: katere so glavne novosti, ki jih prinaša GDPR za slovenske tržnike?Na kaj moramo biti pozorni, če delavcem dovolimo uporabljati za delo z osebnimi podatki njegovo lastno napravo (računalnik, tablico ali telefon)!?Prikazujem 1 do 10 od 151 (16 strani)