DPO On Demand

Info hiša

Specializirani za področje varstva osebnih podatkov.

Ne glede na to, da poročilo Evropskega nadzornika za varstvo podatkov (EDPS) obravnava izkušnje evropskih institucij, so izzivi pri izdelavi DPIA podobni kot pri drugih upravljavcih. Poročilo smo analizirali in podajamo poudarke.V drugem četrtletju leta 2020 so organi za varstvo podatkov po Evropi izdali najmanj 46 upravnih glob v po GDPR, skupaj za skoraj 2,9 milijona EUR (2,88 milijona evrov).Objavljena je sodba Višjega sodišča v Ljubljani, s katero je to odločilo, da Informacijski pooblaščenec ne more upravljavcu izreči globe zaradi kršitve 8. člena Zakona o varstvu podatkov (ZVOP-1), ker je to določbo nadomestil 6. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).Evropski odbor za varstvo podatkov je objavil končno verzijo svojih smernic pravice do pozabe v zvezi s primeri iskalnikov v skladu s členom 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).Evropski nadzornik za varstvo podatkov (EDPS) je objavil poročilo o tem, kako institucije, organi in agencije (EUIs) v EU izvajajo ocene učinka na varstvo podatkov (DPIA) pri obdelavi informacij, ki predstavljajo veliko tveganje za pravice in svobodo fizičnih oseb.Info hiša v sodelovanju z Uradnim listom Republike Slovenije 1. oktobra 2020 predstavlja 6. mednarodno konferenco Dnevi prava zasebnosti in varovanja informacij.Kdaj se nam lahko pridružite in komu je izobraževanje namenjeno?Dostopen je register odločb iz t. i. 'one-stop-shop' postopkov.EDPB se je na svojem 31. plenarnem zasedanju odločil ustanoviti delovno skupino za usklajevanje možnih ukrepov ter za izčrpen pregled nad procesi in praksami družbe TikTok v EU.EDPB je sprejel smernice 5/2020, v katerih podrobneje razlaga elemente privolitve. V članku povzemamo najpomembenjše točke.Prikazujem 1 do 10 od 167 (17 strani)