DPO On Demand

Info hiša

Specializirani za področje varstva osebnih podatkov.

Španski organ za varstvo podatkov (AEPD) je 13. januarja 2021 v postopku PS/ 00477/2019 izdal odločbo, s katero je CaixaBank SA kaznoval z globo 6 milijonov EUR zaradi kršitve členov 6, 13 in 14 Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).EDPB in EDPS sta sprejela skupni mnenji o dveh sklopih standardnih pogodbenih klavzul (SCC – ang. standard contractual clauses).Spletni seminar: Uvod v informacijske tehnologije za pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkovPrejšnji pravilnik o zasebnosti WhatsApp-a vam je omogočal, da ne dovolite skupne rabe nekaterih podatkov s Facebookom.Od 1.1.2021 morajo vse banke in drugi ponudniki plačilnih storitev zadostiti zahtevam t.i. PSD 2 direktive, ki je bila v slovenski pravni red prenesena v zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED). Ta od njih zahteva implementacijo močne avtentikacije.Od 1.1.2021 Združeno kraljestvo ni več del Evropske unije.Evropska komisija je dne 15. 12. 2020 predlagala ambiciozno reformo digitalnega prostora.Stalno zbiranje osebnih podatkov in uporaba teh podatkov v avtomatiziranih sistemih odločanja (ADMS - Automated Decision-Making System) sproža vprašanja o učinkovitosti sedanjih pristopov k upravljanju podatkov.Spletni seminar: Varstvo osebnih podatkov v medicinskih in socialnih ustanovahEDPB je na 43. seji 16.12.2020 sprejel svojo strategijo za delo v obdobju 2021–2023, ki določa strateške cilje odbora, razvrščene v štiri stebre in tri ključne ukrepe, ki bodo pomagali doseči te cilje.Prikazujem 1 do 10 od 183 (19 strani)