DPO On Demand

4. TERMIN, OKTOBER 2018 - izobraževanje za DK potrdilo

Kdaj se nam lahko pridužite in komu je izobraževanje namenjeno?

Tretji termin v letu 2018 – oktober

Strokovnjak/strokovnjakinja za varstvo osebnih podatkov

Dodatna kvalifikacija

Potek dodatne kvalifikacije:

Prvi modul: 15. 10. 2018, 9.00–17.00
Drugi modul: 16. 10. 2018, 9.00–17.00

Tretji modul: 17. 10. 2018, 9.00–17.00
Četrti modul: 19. 10. 2018, 9.00–16.00

IZPIT:

Pisni prek interneta 22.10.2018

Ustni 26.10.2018

Lokacija: dvorana Uradnega lista RS,
Dunajska cesta 167, Ljubljana

Število udeležencev je omejeno na maksimalno 25

Organizatorja: Info Hiša (nosilec programa) in Uradni list RS

Vpisnina in šolnina s prvim pristopom k izpitu: 2.500,00 € brez DDV

Raven: SOK 6/EOK 5

Z načrtovanim strokovnim usposabljanjem »strokovnjak/strokovnjakinja za varstvo osebnih podatkov« želimo med udeležence, ki bodo ali pa že opravljajo delo pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, razširiti kakovostno znanje o varstvu osebnih podatkov. Udeleženci bodo usposobljeni za samostojno opravljanje dela pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov. To pomeni, da bo udeleženec sposoben samostojno skrbeti za skladnost poslovanja s predpisi s področja varstva osebnih podatkov, prepoznal tveganja v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in predlagati sprejem ustreznih ukrepov za omejitev tveganj, samostojno odločati o zahtevah posameznikov s področja varstva osebnih podatkov, strokovno zastopati organizacijo v inšpekcijskih in prekrškovnih postopkih, samostojno sodelovati z nadzornim organom na področju varstva osebnih podatkov in suvereno nastopati pred različnimi javnostmi (znotraj organizacije, do posameznikov, poslovnih partnerjev in medijev).

Prijava na izobraževanje

Objavil/a

Info hiša