DPO On Demand

Dnevi prava zasebnosti in svobode izražanja ter Srečanje pooblaščenih oseb za varstvo osebnih podatkov Slovenije in Hrvaške

Info hiša, Ascaldera in Info House Zagreb skupaj organizirajo že 4. Dneve prava zasebnosti in svobode izražanja. Lokacija: Grad Mokrice, 12. in 13. april 2018

Družbe Info hiša Slovenija, Ascaldera in Info House Zagreb 12. in 13. aprila 2018 na Mokricah prirejajo konferenco pred začetkom uporabe nove evropske Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki bo po 25. maju 2018 na področju varstva osebnih podatkov za upravljavce in obdelovalce uvedla precej novosti. Predstavljen bo tudi predlog Uredbe o zasebnosti in elektronskih komunikacijah.

 • Lokacija: Mokrice
 • Čas: četrtek, 12. aprila, od 9.00 do 17.00 in petek, 13. aprila, od 9.00 do 15.00
 • Cena: 450 EUR (brez DDV)
 • Cena do 10.3. 2018: 399 EUR (brez DDV)
 • Prijave: Info Hiša
 • Rezervacije hotela: Hotel Golf Grad Mokrice
SPLETNA STRAN KONFERENCE: www.privacy-days.com

Evropski parlament je 14. aprila 2016 potrdil Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov, GDPR). Ta bo nadomestila nacionalne zakone o varstvu osebnih podatkov, v Sloveniji Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Ministrstvo za pravosodje RS je 4. oktobra 2017 že objavilo osnutek novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki bo usklajen z novim predpisom, še vedno pa bo urejal tudi področja, ki jih uredba ne (na primer biometrijo in videonadzor).

Najpomembnejše novosti Splošne uredbe so:

 • boljši nadzor državljanov nad svojimi osebnimi podatki in lažji dostop do njih ter strožja ureditev dolžnosti obveščanja posameznika o obdelavi njegovih osebnih podatkov;
 • pravica do pozabe oziroma izbrisa in pravica do prenosljivosti podatkov;
 • izrecna (informirana) privolitev za obdelavo osebnih podatkov, zaradi česar si podjetja ne bodo več mogla pomagati z »domnevno« privolitvijo;
 • obvezno obvestilo o vdoru v zbirke osebnih podatkov v 72 urah;
 • imenovanje uradne osebe za varstvo podatkov pri javnih organih in podjetjih, ki opravljajo tvegane postopke obdelave podatkov;
 • višje kazni za prekrške, saj bo nadzorni organ za najhujše kršitve lahko izrekel kazen v znesku do 20.000.000 evrov oziroma do 4 odstotke letnega svetovnega prometa podjetja.

Na konferenci bodo predavatelji predstavili novosti, ki jih prinašata nova evropska predpisa s področja varstva osebnih podatkov, in njihov pomen ter pojasnili, kako se pripraviti nanje. Splošna uredba je napisana tehnološko nevtralno, vendar vsebuje številne dodatne zahteve, povezane z zavarovanjem zbirk in pravicami posameznika, med drugim na področju IT. Zato bodo obravnavani tako pravni kot tehnološki vidiki nove zakonodaje. Ker se po uvedbi Splošne uredbe obeta še Uredba o zasebnosti in elektronskih komunikacijah, ki bo urejala trženje po e-pošti in uporabo piškotkov, bo pozornost namenjena tudi tej vsebini.


Četrtek, 12. april

8.00–9.00
Zajtrk za člane DPO Kluba Slovenija in Hrvaška (z vabilom)

9.00–9.30 Uvodni nagovor
Bruno Gencarelli, Generalni direktorat za pravosodje in potrošnike Evropske komisije, vodja oddelka za varstvo osebnih podatkov

Kolikšna je vrednost GDPR za EU ter kakšne pravne in tehnološke ovire lahko pričakujemo po 25. maju?

9.30–11.30
1. sekcija

Smo pripravljeni? »Začnemo 25. maja 2018!«
Vodja sekcije: mag. Rosana Lemut Strle, Odvetniška družba Pirc Musar & partnerji

Pogled regulatorjev GDPR in pristojnih vladnih služb, ki sodelujejo v procesu sprejemanja Uredbe o zasebnosti in elektronskih komunikacijah

 1. mag. Andrej Tomšič, namestnik Informacijske pooblaščenke Republike Slovenije – Kaj bodo nadzorniki počeli po maju 2018, kje pričakujemo največ težav v praksi
 2. Anto Rajkovača, ravnatelj Agencije za varstvo osebnih podatkov (AZOP), Republika Hrvatska – Ali GDPR daje dovolj pristojnosti nadozrnim organom?
 3. mag. Bojan Križ, direktor Direktorata za informacijsko družbo, Ministrstvo za javno upravo RS – Bo nova e Privacy uredba (uredba o zasebnosti in elektornskih komunikacijah) glede varstva osebnih podatkov bojša od stare direktive?
 4. dr.sc. Dražen Lučić, predsednik Sveta HAKOM (Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Croatian Regulatory Authority for Network Industries, član Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost te član upravnog odbora BEREC-a, europskog regulatornog tijela za elektroničke komunikacije) – Kako bo regulirana uporaba e poštnih naslovov po sprejemu Uredbe o zasebnosti in elektronskih komunikacijah in kako se bodo nadozorni organi borili proti SPAMu?

11.30–12.30 odmor

12.30 – 14.30
2. sekcija

Marketing po novem – ali GDPR to stroko postavlja na glavo?
Vodja sekcije: Boštjan Zrimšek, sekretar Združenja za direktni marketing Slovenije

 1. Geraldine Proust, EU Affairs Manager, CIPP/E Certified, FEDMA Federation of European Direct and Interactive Marketing – Neposredno in vedenjsko trženje in pogled v ozadje sprejemanja Uredbe o zasebnosti in elektronskih komunikacijah v Bruslju
 2. Dragana Hadžiosmanović, Nestle Hrvatska - Kako se na nova pravila pripravljajo marketing oddleki v multinacionalkah
 3. Marjan Osvald, Pošta Slovenije - Varnost pisma v digitalnem svetu: GDPR – nevarnost ali priložnost?
 4. Andreja Štirn, Petrol – Gospodarjenje s podatki v dobi digitalizacije - kako se tega lotiti v luči nove zakonodaje

14.30–15.00 odmor

15.00–17.00
3. sekcija

DPO – pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov – kako naj začnem in kaj me čaka?
Vodja sekcije: Dubravka Dolenc, Info House Zagreb

 1. Maja Golovrški – Zavarovalnica Triglav – Zavarovalnice in profiliranje posameznikov – ali je zakonit interes pravi pravni temelj?
 2. Lorena Marciano, CISCO, DPO skupine za Evropo in Rusijo – Kako se DPOji v multinacionalkah pripravljajo na skok v GDPR ero
 3. Bojana Pleterski, vodja Mercator Pika kluba – GDPR in izzvi za klube zvestobe
 4. Darja Lončar Dušanović, DPO hrvaškega Telekoma – Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov in izzivi v komunikaciji z zaposlenimi in zunanjo javnostjo

Petek, 13. april

9.00 – 9.30
Prvi uvodni nagovor

Miroslav Papa, hrvaški veleposlanik pri Svetu Evrope – Vpliv GDPR na Konvencijo 108 o varstvu posameznika glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov in kako se na moderne tehnologije in izzive za pravico do varstva osebnih podatkov odziva mednarodna politika

9.30 – 10.00
Drugi uvodni nagovor

Eva Tomič, slovenska veleposlanica pri Svetu Evrope, Reporteur – Group on Legal Issues – poročevalska skupina odbora ministrov Sveta Evrope – Kako se Svet Evrope loteva prenove Konvencije 108 o varstvu posameznika glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov

10.00 – 12.00
4. sekcija

Moderne informacijske tehnologije in GDPR
Vodja sekcije: Irena Jakša Zupančič, direktorica Ascaldere

 1. Ann Cavoukian, nekdanja kanadska informacijska pooblaščenka, »mati« koncepta Privacy by Design – Kako v podjetju uvesti Privacy by Design - 20 minut v angleščini prek video povezave
 2. Irena Jakša Zupančič, CEO, Ascaldera – Kibernetska varnost v luči GDPR
 3. Dr. Rok Bojanc, ZZI d.o.o., Slovenija - Zagotavljanje varnosti in varovanje osebnih podatkov v gospodarstvu
 4. Dalibor Kovačević, Poštanska banka Hrvatske, Direktor Ureda za korporativnu sigurnost - GDPR proti varnosti - izzivi današnjega časa

12.00 – 12.30 odmor

12.30 – 14.30
5. sekcija: Okrogla miza

Svoboda izražanja in zasebnost – večna sovražnika
Vodja: dr. Nataša Pirc Musar, Odvetniška družba Pirc Musar & partnerji

 1. Dr. Rok Čeferin, odvetnik, Odvetniška družba Čeferin & partnerji
 2. Dr. sc. Snježana Bagić, ustavna sodnica, Republika Hrvaška
 3. Dr. Špelca Mežnar, ustavna sodnica, Republika Slovenija
 4. Vedran Vusić, odvetnik, Odvetniška družba Hanžeković & partnerji
 5. mag. Petra Lesjak Tušek, predsednica Društva novinarjev Slovenije
 6. Saša Leković, predsednik Hrvaškega novinarskega društva

Objavil/a

Nataša Pirc Musar