DPO On Demand

Pacientove pravice in GDPR v praksi

Delavnica dobre prakse: »Pacientove pravice in GDPR v praksi«

Delavnica dobre prakse: »Pacientove pravice in GDPR v praksi«

Vsi izvajalci zdravstvenih storitev ne glede na to, ali so vključeni v javno zdravstveno mrežo ali ne, morajo spoštovati pravice pacientov, ki jih določa Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP). Pacienti imajo po tem zakonu enake pravice ne glede na to, ali je zdravstvena storitev vključena v zdravstveno zavarovanje ali ne. Nekatere pravice so bolj splošne narave, druge pa zahtevajo konkretno obravnavo po predpisanih postopkih.

Spoštovati jih morajo zdravniki, zobozdravniki, medicinske sestre in drugo strokovno in tehnično osebje, tako na primarni, sekundarni kot tudi terciarni ravni – v ambulantah, bolnišnicah, klinikah in lekarnah, v javnih zavodih, koncesionarji in zdravniki zasebniki.

Enako morajo vsi izvajalci vseh zdravstenih storitev zagotavljati tudi varstvo osebnih podatkov posameznikov po Splošni uredbi o varstvu podatkov (t. i. GDPR). Na delavnici boste izvedeli, kako skladno uporabljati oba predpisa s čim manjšo obremenitvijo za vaše poslovanje.

Program delavnice:

 • razlike med "pacienti" in "posamezniki",
 • pravice pacientov po ZPacP v razmerju do pravic posameznikov po GDPR,
 • informacije po GDPR v razmerju do pojasnilne dolžnosti po ZPacP,
 • privolitev v zdravstveni poseg v razmerju do privolitve v obdelavo podatkov,
 • reševanje sporov in obravnavanje kršitev,
 • spoštovanje zasebnosti in varnosti podatkov,
 • razprava in odgovori na vprašanja.

Komu je delavnica namenjena:

 • zdravnikom in zobozravnikom zasebnikom,
 • zdravnikom in zobozdarvnikom koncesionarjem,
 • vodjem oddelkov v bolnišnicah, klinikah, zdravstvenih domovih in dispanzerjih,
 • vodjem oddelkov v diagnostičnih centrih,
 • vodjem lekarn,
 • pooblaščencem za varstvo osebnih podatkov (DPO) v zdravstvenih organizacijah.

Organizator: INFO HIŠA d.o.o. v sodelovanju z Uradnim listom d.o.o.

Lokacija: Dvorana Uradnega lista RS, Dunajska cesta 167, Ljubljana

Termin: 27. 5. 2019

Čas trajanja: od 12.00 do 15.00 ure

Cena: 144,00 eur + DDV

Prijava na delavnico

Udeleženci prejmejo kot darilo tudi knjigo Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP)

Predavatelja:

Klemen Kraigher Mišič, univ. dipl. prav., MBA, direktor Info hiše d.o.o. in dolgoletni nadzornik za varstvo osebnih podatkov pri Informacijskem pooblaščencu RS.

Tina Kraigher Mišič, univ. dipl. prav., strokovna direktorica Info hiše d.o.o. in nekdanja svetovalka Informacijskega pooblaščenca RS.

Prijava na delavnico

Cena delavnice je 144,00 eur + DDV

Člani DPO kluba imate 20 % popust na kotizacijo.

Lokacija: Dvorana Uradnega lista RS, Dunajska cesta 167, Ljubljana

Vabljeni!