DPO On Demand

GDPR in ePrivacy - novi EU uredbi

GDPR začne veljati 25.5.2018, ePrivacy oz. Uredba o zasebnosti in elektronskih komunikacijah pa še bije bitke na bruseljskem parketu. Tekst je v fazi amandmiranja.

O GDPR in konferenci, ki jo skupaj organizirata Info hiša in Dima Center

  • Kdaj: Sreda 7.2.2018 ob 9ih
  • Kraj: Kristalna palača v Ljubljani.
  • Cena: 249 EUR plus DDV
  • Prijave: Dima Center

Komu je seminar namenjen:

Marketing

Vsem, ki se ukvarjate z marketingom in pri tem obdelujete osebne podatke.

Pooblaščenim osebam za varstvo podatkov

Vsem pooblaščenim osebam za varstvo podatkov, ki delujete v podjetjih, kjer imate klube zvestobe, se ukvarjate s profiliranjem kupcev oz. vaših strank.

IT inženirji

Vsem IT inženirjem, ki morate želje marketinga in pravnikov preliti v prakso.

14. aprila 2016 je Evropski parlament potrdil Uredbo Evropskega Parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov). Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov bo nasledila nacionalne zakone o varstvu osebnih podatkov, v Sloveniji Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Ministrstvo za pravosodje je 4.10.2017 objavilo že osnutek novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki mora biti usklajen z GDPR in ki bo še vedno urejal področja, ki jih GDPR ne (recimo biometrijo in videonadzor).

Najpomembnejše novosti Splošne uredbe so:

  • boljši nadzor državljanov nad svojimi osebnimi podatki in lažji dostop do njih ter strožja ureditev dolžnosti obveščanja posameznika o obdelavi njegovih osebnih podatkov;
  • pravica do pozabe oz. izbrisa in pravica do prenosljivosti podatkov;
  • izrecna (informirana) privolitev za obdelavo osebnih podatkov, kar pomeni, da se podjetja ne bodo več mogla zanašati na “domnevno privolitev”;
  • obvezno obvestilo o vdoru v zbirke osebnih podatkov v roku 72 ur;
  • javni organi in podjetja, ki opravljajo tvegane postopke obdelave podatkov, morajo imenovati uradno osebo za varstvo podatkov;
  • višje kazni za prekrške, saj bo lahko nadzorni organ za najhujše kršitve lahko izrekel kazen v višini do 20.000.000 EUR oziroma 4 % letnega svetovnega prometa podjetja.

Na konferenci boste spoznali novosti, ki jih prinašajo novi evropski predpisi s področja varstva osebnih podatkov, kaj te novosti pomenijo ter kako naj se na njih pripravimo. GDPR je sicer napisan tehnološko nevtralno, a prinaša številne dodatne zahteve z vidika zavarovanja zbirk in pravic posameznika tudi na IT področju. Zato se bomo na tej konferenci posvetili tako pravnim kot tehnološkim vidikom nove zakonodaje. Ker nas po GDPR čaka še Uredba o zasebnosti in elektronskih komunikacijah, ki bo urejela trženje preko e-pošte in uporabo piškotkov, se bomo še posebej posvetili tudi tej vsebini.

PROGRAM SEMINARJA

9.00 – 10.00

dr. Nataša Pirc Musar, odvetniška družba Pirc Musar in partnerji

Pravni vidik prilagoditve na GDPR

10.00 – 10.30

mag. Rosana Lemut Strle, odvetniška družba Pirc Musar in partnerji

Kaj nam prinaša Zakon o varstvu osebnih podatkov 2 (ZVOP-2)?

10.30 – 11.30

Andraž Štalec, Red Orbit

GDPR: Kako zmagati bitko?

11.30 – 12.30

Odmor za kosilo

12.30 – 13.30 (v tej sekciji bo predavanje v angleškem jeziku)

Mathilde Fiquet, FEDMA (The Federation of European Direct and Interactive Marketing)

GDPR in neposredno trženje v digitalnem svetu (predavanje bo v angleškem jeziku)

13.30 – 14.00

Katja Kmet, Vodja Sektorja za nadzor operaterjev pri Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve

O predlogu Uredbe o zasebnosti in elektronskih komunikacijah

Kako bo s »piškotki« po novem? Ali bo za neposredno trženje prek e pošte veljajo kaj drugače kot sedaj? Ali predlog uredbe ureja trženje B2B, torej od pravne osebe do druge pravne osebe?

14.00 – 15.00

mag. Filip Božić, Zupo (imetnik strokovnega certifikata ISO/IEC 27001 in ISO 17799 Information Security Management System Implementation).

Kaj GDPR prinaša računalničarjem in organizaciji v procesnem ter tehničnem pogledu?

Objavil/a

Nataša Pirc Musar