DPO On Demand

Pravica do prenosljivosti podatkov

Pripravili smo kratek povzetek smernic Delovne skupine 29 in podali svoj komentar nanje
Povzetek smernic Delovne skupine iz člena 29 Direktive 95/46 ES za varstvo osebnih podatkov glede pravice do prenosljivosti podatkov iz 20. člena Splošne uredbe[1] 20. člen GDPR[2] ustvarja novo pravico do prenosljivosti podatkov, ki je sicer tesno povezana s pravico posameznika do seznanitve z osebnimi podatki, vendar so med njima številne pomembne razlike. Pravica do prenosljivosti podatkov omogoča posamezniku, na katerega se osebni podatki nanašajo, da pridobi osebne podatke, ki jih je posredoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in mu hkrati omogoča, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga prvi upravljavec pri tem oviral. Pravica je namenjena dodatnemu opolnomočenju posameznika (subjekta varstva), ki z njeno pomočjo lažje nadzira pretok svojih osebnih podatkov in ima posledično nasproti upravljavcu močnejši položaj. Ker pravica do prenosljivosti podatkov omogoča neposreden prenos osebnih podatkov od enega upravljavca k drugemu, je pravica tudi pomembno orodje za prost pretok osebnih podatkov v EU in spodbujanje konkurence med upravljavci. Posamezniku naj bi olajšala izbiranje oziroma zamenjavo ponudnikov različnih storitev in posredno spodbujala razvoj novih storitev v okviru enotnega EU digitalnega trga. Smernice Delovne skupine so namenjene poenoteni razlagi in izvajanju pravice do prenosljivosti podatkov, kot je bila zastavljena v GDPR. Delovna skupina tako meni,

Vsebina članka je dostopna članom DPO Kluba.