DPO On Demand

Evropska potrošniška zveza o Uredbi o e-zasebnosti

Evropska potrošniška zveza (BEUC) ni zadovoljna s predlogom uredbe
Evropska potrošniška zveza (BEUC) je zaskrbljena nad nekaterimi določbami predloga nove Uredbe o e-zasebnosti (E-Privacy Regulation). Evropska komisija mora to uredbo, ki se v mnogih pravicah mora navezati na novo Splošno evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR), sprejeti še pred majem 2018, ko GDPR stopi v veljavo. Pripombe na uredbo je BEUC Evropski komisiji posredoval 29.5.2017. Ključne pripombe so: BEUC je močno razočaran nad pomanjkanjem implementacije 'privzete zasebnosti' v uredbo (»privacy by default«), ki bi zagotovila, da so privzete nastavitve pametnih naprav in programske opreme oblikovane tako, da zagotavljajo najvišjo stopnjo zasebnosti z zaščito že od samega začetka. Prav tako so zelo zaskrbljeni zaradi dejstva, da bi predlagana uredba dovoljevala možnost spremljanja fizične lokacije in gibanja uporabnikov, ne da bi operater telekomunikacij pridobil privolitev koristnika telefona. Predlog tudi nima določbe o zastopanosti uporabnikov s strani nevladnih organizacij in določbe kolektivnih sporih. To je potrebno za zagotovitev celovitega izvajanja in okvira pravnih sredstev za uporabnike. Ni specifične zaščite zasebnosti za otroke. BEUC je Komisiji podal priporočila, povzemamo najbolj pomembna: Poskrbite, da so OTT (Over the Top Services – such as Skype, Viber, WhatsApp...) storitve ustrezno zajete v opredelitvah iz Evropskega kodeksa elektronskih komunikacij. Zagotovite, da opredelitev »medosebnih komunikacijskih storitev« vključuje tudi socialna omrežja v obsegu, ki se uporablja za

Vsebina članka je dostopna članom DPO Kluba.