DPO On Demand

Italija: Preprečevanje zavarovalniških goljufij - Zavarovalnica ne sme izdelovati posebnih seznamov

Odločitev Garanteja »nudi uporabne napotke za podjetja, ki se želijo zanesti na legitimen interes«
Italijanski organ za varstvo podatkov Il Garante per protezioni dei dati personali (»Garante«) je 25. maja 2017 v svojem mesečnem glasilu objavil, da je zavrnil zahtevo družbe Belron Italia S.p.A. za odločitev v skladu s členom 24 (1) (g) Zakona o varstvu osebnih podatkov, Zakonske uredbe št 196/2003 (v nadaljevanju: Zakonik o zasebnosti) glede tehtanja interesov upravljavcev s pravicami posameznikov, na katere se podatki nanašajo, v zvezi z vzpostavitvijo podatkovne baze, ki bi zabeležila osebne podatke strank, ki zahtevajo ponudbo za zamenjavo njihovih avtomobilskih oken. Takšna baza podatkov bi bila namenjena zavarovanju za boj proti goljufijam, ker bi omogočala navzkrižno primerjanje seznamov posameznikov, ki v naslednjih šestih mesecih zavarujejo okna ali vložijo zahtevek pri zavarovalnici. Massimiliano Pappalardo, partner pri Studio legale D & P, je povedal za DataGuidance, da je »odločitev še posebej zanimiva v luči prihajajoče uporabe Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679) (GDPR). Dejansko so v Italiji doslej legitimni interesi igrali zanemarljivo vlogo, še posebej v primerjavi z izkušnjami drugih držav članic EU. Zato takšna odločitev nudi uporabne elemente za vsako podjetje, ki se veseli zanašanja na legitimni interes, za razumevanje, kako je treba uravnotežiti interese v skladu z navodili Garanteja.« Garante je izrazil številne pomisleke glede načrtovane obdelave

Vsebina članka je dostopna članom DPO Kluba.