DPO On Demand

Belgija je sprejela novo zakonodajo o varstvu podatkov

Kmalu po Italiji in otoku Man je celo Belgija na koncu sprejela novi belgijski zakon o varstvu podatkov, ki je v skladu z GDPR.
Novi zakon razveljavlja Zakon o zasebnosti iz leta 1992 in izvaja tudi t.i. evropsko policijsko direktivo 2016/680, ki se nanaša na obdelavo osebnih podatkov s strani oblasti v policijskih in kazenskih zadevah, s čimer ima širši obseg kot GDPR (podobna rešitev je trenutno vsebovana tudi v slovenskem osnutku ZVOP-2). Tukaj je pregled ključnih sprememb: najnižja starost soglasja za storitve informacijske družbe se je znižala na 13 let; uvedeni so bili dodatni ukrepi ali obdelava podatkov o genskih, biometričnih in zdravstvenih podatkih, vključno z zahtevo po seznamu posameznikov, ki imajo dostop do takih podatkov; pravice posameznikov, na katere se nanašajo podatki, so bile omejene, če jih obdelujejo različni javni organi (npr. organi kazenskega pregona in carinski organi), ki so prav tako izvzeti iz glob za pravne osebe, ki jih naloži organ za varstvo podatkov; in uvedena je kolektivna tožba za kršitve GDPR, ki je prav tako odprta za škodo, ki jo utrpijo mala in srednja velika podjetja (Small and medium-sized enterprises - SME). Kljub neposredni uporabi GDPR za vse države članice EU se v praksi realizirajo različni načini izvajanja nacionalnega zakona, ustvaril je razlike, ki so specifične za pristojnost, ki podjetjem otežujejo razvoj skupne strategije za skladnost s predpisi EU in priporočljivo je poiskati posebne smernice od

Vsebina članka je dostopna članom DPO Kluba.