DPO On Demand

EDPB o uporabi aplikacij za sledenje okuženih s koronavirusom

EDPB je sprejel smernice 4/2020, ki se nanašajo na uporabo geolokacijskih podatkov in sledenja posameznikov preko sledilnih aplikacij med epidemijo COVID-19.
EDPB je v izjavi za javnost pojasnil svoje stališče, ki ga povzemamo v nadaljevanju. Namen smernic o geolokaciji in drugih orodjih za sledenje v okviru izbruha COVID-19 je razjasniti pogoje in načela za sorazmerno uporabo lokacijskih podatkov in orodij za sledenje stikov za dva posebna namena: uporaba lokacijskih podatkov kot podpora odziva na pandemijo z modeliranjem širjenja virusa za oceno splošne učinkovitosti ukrepov omejevanja; uporaba sledenja stikov, preko katerih se obvesti posameznike, ki so bili morda v neposredni bližini osebe, za katero se potrdi, da je okužen z virusom, da bi čim prej prekinili verigo kontaminacije. Smernice poudarjajo, da tako GDPR kot ePrivacy direktiva vsebujejo posebne določbe, ki omogočajo uporabo anonimnih ali osebnih podatkov akterjem na nacionalni ravni in ravni EU pri njihovih prizadevanjih za spremljanje in omejevanje širjenja COVID-19. Splošna načela učinkovitosti, nujnosti in sorazmernosti morajo voditi vse ukrepe, ki jih sprejmejo države članice ali institucije EU, ki v boj proti virusu vključujejo tudi obdelavo osebnih. EDPB takšno stališče poudarja tudi v svojem pismu Evropski komisiji (14. aprila), torej: uporaba aplikacij za sledenje stikov mora biti prostovoljna; ni dovoljeno sledenje posameznikovih premikov, ampak na informacije o bližini posameznikov. Dr. Jelinek je navedla: "Aplikacije nikoli ne morejo nadomestiti medicinskih sester in zdravnikov. Čeprav so podatki

Vsebina članka je dostopna članom DPO Kluba.