DPO On Demand

Francija: Modna hiša odpustila delavca zaradi objave fotografij nove kolekcije na zasebnem Facebooku

30. septembra 2020 je francosko kasacijsko sodišče ("sodišče") razsodilo v korist delodajalca (modne hiše), ki je zaradi vsebine objave na Facebooku odpustil zaposlenega.

In kaj se je zgodilo, da je delodajalec posegel po tem ukrepu?

Uslužbenec je na svojem zasebnem Facebook profilu objavil fotografijo nove, še ne lansirane kolekcije oblačil delodajalca. To objavo so si lahko ogledali vsi njegovi FB "prijatelji", vključno s tistimi, ki so delali za konkurenčna podjetja. Sodelavec tega kasneje odpuščenega delavca in njegov Facebook prijatelj je to objavo poslal delodajalcu.

Sodišče je v tem sporu presodilo, da objava fotografij nove modne kolekcije predstavlja kršitev delovnih obveznosti zaposlenega, konkretno določbe pogodbe o zaposlitvi glede varovanja zaupnih informacij oz. poslovne skrivnosti. Tako je delodajalec od sodnega izvršitelja zahteval dostop do računa zaposlenega na Facebooku, da bi pridobil dokazila o ravnanju zaposlenega. Delodajalec je nato zaradi ugotovljenih hudih kršitev delavca odpustil.

Po mnenju sodišča način, kako je delodajalec dobil kopijo zapisa na Facebooku, ni bil nezakonit, ker ga je sodelavec delodajalcu poslal spontano. Sodišče pa je vseeno obrazložilo, da pridobitev tega zapisa in določenih informacij o delavčevih Facebook prijateljih brez soglasja delavca predstavlja poseg v zasebnost zaposlenega.

V tem konkretnem primeru je sodišče nato tehtalo, če je bil ta poseg v zasebnost upravičen. Odločilo je, da delodajalec lahko za odpoved pogodbe o zaposlitvi uporabi dokaze, zbrane v nasprotju s pravico zaposlenega do zasebnosti, ker so ti dokazi bistveni za uresničevanje pravice do dokazovanja in so sorazmerni z zastavljenim ciljem - namreč varovanje poslovnih skrivnosti je zakonit (legitimen) interes delodajalca. Tako lahko pravica delodajalca do zbiranja dokazov za pošteno sojenje (6. člen Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP) prevlada nad pravico zaposlenega do zasebnosti (8. člen EKČP), pod pogojem, da je zbiranje - kot je sodišče ocenilo v tej zadevi - potrebno in sorazmerno.

Sodba je na voljo tukaj, v francoščini

Vir: Inside Privacy