DPO On Demand

GDPR Vodnik – Evropski odbor za varstvo osebnih podatkov (EDPB) je sprejel dokumente Delovne skupine po členu 29 (WP29)

Evropski odbor za varstvo osebnih podatkov (EDPB) je skupni koordinacijski organ organov EU za varstvo osebnih podatkov in ​​nudi smernice za uporabo GDPR. Z začetkom veljavnosti GDPR je EDPB nadomestil Delovno skupino 29 (Working Party 29 – WP29).
Evropski odbor za varstvo osebnih podatkov (EDPB) je skupni koordinacijski organ organov EU za varstvo osebnih podatkov in ​​nudi smernice za uporabo GDPR. Z začetkom veljavnosti GDPR je EDPB nadomestil Delovno skupino 29 (Working Party 29 – WP29). Več informacij o EDPB lahko najdete na njihovi spletni strani . Potrditev / uveljavitev prejšnjih delovnih listov in stališč WP29 WP29 je že objavila celo vrsto delovnih dokumentov z aplikacijskimi pripomočki in pojasnili o novem režimu varstva osebnih podatkov, preden se je GDPR dejansko začel uporabljati. Nekatere izjave in sklepi WP 29 so bili kritizirani kot manj praktični in težko izvedljivi za poslovanje. Na prvem konstitutivnem sestanku 25. maja 2018 je EDPB kljub temu potrdil večino prejšnjih stališč WP29. Pregled sprejetih dokumentov je na voljo tukaj. Kakšne so praktične posledice delovanja EDPB? Številne razlage GDPR, ki jih je prvič objavila WP29 in jih EDPB zdaj podpira, podjetja težko izvajajo v praksi. Številni strokovnjaki varstva osebnih podatkov jih označujejo za preveč stroge. Gre za stališča, dogovorjena med različnimi organi EU – z drugimi besedami, stališča izvršilnega organa, ki ne morejo nadomestiti zakonodaje EU, držav članic ali sodne prakse. Sodišča tako niso vezana na ta stališča. Vendarle se pričakuje, da bodo sodišča pri uporabi in tolmačenju GDPR upoštevala

Vsebina članka je dostopna članom DPO Kluba.