DPO On Demand

Imamo ga - prenovljen predlog ZVOP-2

Osnutek je bil objavljen danes popoldan, rok za pripombe je 2.2.2018
Ministrstvo za pravosodje je danes popoldan na spletnih straneh objavilo prenovljen predlog zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2). Pripombe na predlog zakona bo ministrstvo zbiralo do 2.2.2018 iz prehodne določbe pa je razbrati, da pristojni vendarle računajo, da bo ZVOP-2 sprejet po nujnem zakonodajnem postopku in še pravi čas, saj v končni določbi piše, da se zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 25. maja 2018, torej z dnem začetka uporabe Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Zakon bomo bolj podrobno pregledali v prihodnjih dneh, po hitrem pregledu pa ugotavljamo, da bo ZVOP-2 zadržal kar nekaj specifičnih ureditev sedanjega ZVOP-1, med drugim urejanje biometrije, videonadzora, neposrednega trženja, evidenc vstopov in izstopov v prostore… Verjetno boste upravljavci v zasebnem sektorju zadovoljni s prehodno določbo glede prilagajnja privolitvenih obrazcev na novo ureditev, saj GDPR za soglasje, kot enega od pravnih temeljev za obdelavo osebnih podatkov, v 122. členu določa prehodno obdobje 1 leta za prilagoditev strožjim zahtevam GDPR. Če te določbe ne bi bilo, bi s 25.5.2018 stare privolitve, ki pri veliki večini upravljavcev ne zadostujejo določbam GDPR, prenehale veljati. člen predloga se glasi: Upravljavci in obdelovalci so dolžni v roku enega leta od začetka uporabe

Vsebina članka je dostopna članom DPO Kluba.