DPO On Demand

Italijansko sodišče navaja, da je vloga DPO namenjena kvalificiranim pravnikom

Italijansko upravno sodišče v Furlaniji Julijski krajini je 13. septembra 2018 izdalo prelomno odločitev o zahtevah, ki jih mora izpolnjevati uradna oseba za varstvo podatkov (DPO).
Sodniki so ugotovili, da odločajo o pritožbi zoper izbirni postopek uradne osebe za zaposlitev v javni upravi. Ugotovili so, da je lokalni zdravstveni organ nepravilno vključil v razpis za to delovno mesto kot nujen pogoj, da mora kandidat imeti certifikat za vodilnega revizorja po ISO / IEC 27001. Sodišče je v svoji odločbi izrecno napisalo, da: "Natančno poznavanje in uporaba predpisov ostaja, ne glede na to, ali ima ta oseba certifikat. Pomembno je da oseba, ki opravlja naloge DPO, pozna pravo in da gre tukaj za izrazito pravni profil. " Ta odločitev je še posebej pomembna, saj pojasnjuje najmanjši obseg izobraževalnega ozadja DPO. Po GDPR mora DPO izpolnjevati naslednje zahteve: strokovno znanje o nacionalnih in evropskih zakonodajah in praksah na področju varstva podatkov in poglobljeno razumevanje GDPR. Nadaljnje certificiranje se lahko šteje kot dodatek, vendar ne kot zahteva. Treba je poudariti, da italijanska zakonodaja ne predvideva pravila precedensov. In res, ta položaj ni skladen s tem, kar je italijanski organ za varstvo podatkov zapisal kot zahteve za imenovanje DPO-ja. Dostop do članka

Vsebina članka je dostopna članom DPO Kluba.