DPO On Demand

Kako bomo v EU upravljali s podatki v zvezi z avtomatiziranim odločanjem

Stalno zbiranje osebnih podatkov in uporaba teh podatkov v avtomatiziranih sistemih odločanja (ADMS - Automated Decision-Making System) sproža vprašanja o učinkovitosti sedanjih pristopov k upravljanju podatkov.
Osebni podatki se zbirajo in uporabljajo za samodejno predvidevanje in predpisovanje naših dejanj. O natančnosti takšnih napovedi je mogoče veliko povedati, a čeprav so njihove koristi morda (še) nejasne, njihova škoda zagotovo ni. Velika večina primerov uporabe avtomatiziranih sistemov odločanja na podlagi podatkov, zabeleženih v poročilu Automating Society 2020, običajno bolj ogroža kot pomaga ljudem. Poročilo, ki ga je za Slovenijo pripravil Lenart J. Kučić, se nahaja tukaj. Glede na to, kje živite, imate zdaj po GDPR pravico dovoliti ali preprečiti zbiranje podatkov o sebi. Te pravice so življenjskega pomena, vendar same po sebi ne zadostujejo za zaščito posameznikov in družbe pred najhujšo škodo množičnega zbiranja in uporabe podatkov. Poleg tega le malo spodbujajo zbiranje podatkov za namene, ki nam koristijo. Potrebujemo modele upravljanja podatkov, ki poudarjajo tako individualna kot skupna tveganja skupne rabe podatkov in nam pomagajo pri odločitvi, kdaj in kako želimo dati podatke o sebi na voljo. Najnovejši predlog Evropske komisije za zakon o upravljanju podatkov je naredil prve korake k oblikovanju takšnih modelov upravljanja. Predlaga regulativni okvir, ki neodvisnim tretjim osebam omogoča, da delujejo kot posredniki med imetniki podatkov in uporabniki podatkov. Vendar ta predlog ne zadošča z vsaj dveh pogledov. Po eni strani posredniškim storitvam ne omogoča zastopanja posameznikov

Vsebina članka je dostopna članom DPO Kluba.