DPO On Demand

Kako izdelati informacije za zaposlene

Kot smo obljubili prejšnji teden, tokrat pošiljamo primer, kako izdelati informacije za zaposlene po GDPR.
Prav tako kot druge posameznike, je potrebno o informacijah iz člena 13 GDPR obvestiti tudi zaposlene. V nadaljevanju navajamo primer, ki pa ga morate ustrezno prilagoditi na svoje dejansko stanje, predvsem v primerih, ko za delovna razmerja uporabljate specifične pravne podlage. Predlagamo, da z navedenimi (oz. ustrezno dopolnjenimi) informacijami seznanite vse zaposlene, novo zaposlene pa seznanite že pred podpisom pogodbe o zaposlitvi. Predvsem morate dopolniti ležeče obarvan tekst. Pri tem pa vas seveda vljudno prosimo, da (tudi v skladu z našo pogodbo) priloženi vzorec uporabljate zgolj za lastne potrebe. Poleg tega tudi tokrat poudarjamo, da gre zgolj za vzorec in seveda zanj ne prevzemamo nobene odgovornosti. Informacije za zaposlene v … Upravljavec osebnih podatkov Upravljavec osebnih podatkov zaposlenih je vaš delodajalec: naziv organizacije, naslov Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO) navedba kontakta DPO, če je imenovan. Kako pridobivamo vaše osebne podatke? Osebne podatke pridobimo neposredno od vas samih ob prijavi za zaposlitev oz. kandidaturi za prosto delovno mesto, ob zaposlitvi, med trajanjem zaposlitve in ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi. Če nam svojih osebnih podatkov ne bi želeli razkriti, z vami ne bi mogli podpisati pogodbe o zaposlitvi oz. druge pogodbe oz. izvrševati nekaterih pravic in dolžnosti iz delovnega razmerja, saj zakon od nas zahteva, da vaše osebne podatke

Vsebina članka je dostopna članom DPO Kluba.