DPO On Demand

Kdaj se lahko zanesemo na zakoniti interes?

Zakonit interes je najbolj prožen od šestih pravnih podlag za obdelavo osebnih podatkov. Ta ni osredotočen na določen namen in zato nam daje več možnosti.
Morda je zakoniti interes najustreznejša podlaga, če: obdelava ni zakonsko nujna, vendar je za vas ali za druge koristna; ima ta omejen vpliv zasebnosti na posameznika; posameznik upravičeno pričakuje, da boste osebne podatke uporabljali na ta način; in ne morete ali ne želite posamezniku zagotoviti popolne vnaprejšnje kontrole (tj. privolitve) ali posameznikov ne želite motiti z zahtevki za pridobivanje soglasja, če je malo verjetno, da bodo posamezniki obdelavi nasprotovali. Obstajajo lahko tudi primeri, ko za obdelavo sicer obstaja utemeljen razlog, a je ta sam po sebi vsiljiv za posameznika. V takšnih primerih morate zagotoviti, da lahko dokažete upravičenost obdelave. Pravna podlaga zakonitega interesa je tako primerna, če ima obdelava na posameznika minimalen vpliv ali pa obstaja (konkretna) utemeljitev za obdelavo. Ali lahko zakoniti interes uporabimo kot privzeto osnovo za vse obdelave? Ne. Čeprav je zakoniti interes fleksibilen koncept in bo pogosto pomemben dejavnik obdelave, se ga ne sme uporabljati za vse namene kot privzeto podlago. Nobena pravna podlaga ne prevladuje nad drugimi, vedno pa uporabite tisto, ki je najbolj primerna namenu obdelave. Previdno morate pretehtati, ali je zakoniti interes ustrezna pravna podlaga za posamezen proces obdelave. Ne bi se smeli zanašati zgolj na dejstvo, da je zakoniti interes na začetku morda lažje uporabljati kot druge pravne podlage. Hitro se

Vsebina članka je dostopna članom DPO Kluba.