DPO On Demand

O klubu

Zakaj smo ustanovili DPO klub

Ste pripravljeni na novo Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov?

Maja 2018 bo začela veljati nova Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov, ki bo enotno za to področje veljala v vseh državah članicah EU. DPO Klub je podporna mreža pooblaščenih oseb za varstvo osebnih podatkov, kjer si DPO-ji izmenjujejo znanja, izkušnje, se posvetujejo s strokovnjaki,..

Prinaša precej novosti, ki jih boste morali spoštovati upravljavci in tudi pogodbeni obdelovalci zbirk osebnih podatkov. Naj naštejemo le nekatere:

  • Obveznost dokumentiranja vsake kršitve in poročanja o incidentih – kršitvah varstva osebnih podatkov (uradno obveščanje nadzornega organa v 72 urah od seznanitve s kršitvijo in obveščanje posameznikov o kršitvah).

  • Nove oziroma vsebinsko dopolnjene pravice posameznika in posledično obveznosti upravljavca; med njimi pravica do pozabe, pravica do omejitve obdelave, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do popravka itd.

  • Obvezna ocena učinka na varstvo osebnih podatkov že v fazi načrtovanja obdelave osebnih podatkov, ki bi lahko pomenila veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov.

  • Obveznost angažiranja osebe, pooblaščene za varstvo osebnih podatkov POP (Data Protection Officer, DPO) za upravljavce/obdelovalce v javnih organih (državnih organih in v lokalnih samoupravnih skupnostih) in upravljavce/obdelovalce iz zasebnega sektorja, ki profilirajo posameznike in upravljavce/obdelovalce, ki obdelujejo posebne vrste osebnih podatkov (občutljive osebne podatke).

Ker bodo pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov imele zahtevne in številne zadolžitve, se bomo v DPO klubu posvetili izobraževanju, druženju in izmenjavi znanj ter izkušenj.

Objavil/a

Info hiša