DPO On Demand

Register odločb in poročilo Evropske komisije

Dostopen je register odločb iz t. i. 'one-stop-shop' postopkov.
Evropski odbor za varstvo podatkov (EDPB) je objavil register odločitev vodilnih organov, sprejetih po postopku sodelovanja iz 60. člena GDPR. Register odločitev skupaj s povzetki in iskalnikom je dostopen tukaj Filtri iskalnika omogočajo iskanje po vodilnem nadzornem organu (LSA), sodelujočih (zadevnih) nadzornih organih (CSA), relevantnih členih GDPR, ključnih besedah in tipu odločitve. Iskalnik in večina dostopnih besedil je trenutno na voljo le v angleškem jeziku. Evropska komisija je objavila poročilo Parlamentu ob dvoletnici uporabe GDPR V svojem prvem tovrstnem poročilu z naslovom: "Varstvo osebnih podatkov kot steber opolnomočenja državljanov in pristop EU k digitalni transformaciji" Komisija ugotavlja, da je GDPR dosegel svoj namen krepitve zaščite pravic posameznikov s hkratnim zagotavljanjem prostega pretoka podatkov, vendar izpostavlja nekatere izzive za prihodnost. Med izzivi izpostavlja predvsem sodelovanje držav članic pri nadzornih postopkih (t. i. 'one-stop-shop' mehanizem iz 60. člena GDPR), s čimer je povezana tudi možnost držav članic, da nekatera področja vendarle urejajo samostojno. Pri tem Komisija izpostavlja Slovenijo, ki edina izmed držav članic EU še ni sprejela oziroma prilagodila svoje nacionalne zakonodaje s področja varstva podatkov, za kar je v marcu 2020 prejela poziv za pojasnila s strani komisarja za pravosodje Reynders-a. Med bolj težavnimi področji usklajevanja področja med državami članicami Komisija prepoznava obdelavo t. i. posebnih vrst

Vsebina članka je dostopna članom DPO Kluba.