DPO On Demand

Videonadzor in zakoniti interes - sodba Sodišča EU

Sodišče EU je v svoji nedavni sodbi o presoji romunske nacionalne zakonodaje o videonadzoru, podalo do sedaj najbolj konkretno stališče, kako izvesti test zakonitega interesa (t. i. LIA). Obrazložitev skriva bistveno več, kot izhaja iz samega izreka.
Spor je začel stanovalec večstanovanjske stavbe, ki se ni strinjal z namestitvijo videonadzornega sistema vhoda in nekaterih skupnih prostorov stavbe. Stanovalci so pred namestitvijo videonadzora že namestili domofon in dostop v stavbo le z uporabo magnetne kartice, vendar so se še naprej pojavljale tatvine, vlomi in vandalizem. Sodišče EU je v obrazložitvi podalo dva jasna odgovora, ki bosta v veliko pomoč: upravljavcem pri uporabi zakonitega interesa kot pravnega temelja (točke (f) člena 6(1) GDPR) in pripravljavcu slovenskega ZVOP-2 pri spoštovanju prirejenosti pravnih temeljev in pri zadržanosti prenormiranja nekaterih področij. Test zakonitega interesa (LIA) Spomnimo, da uporaba točke (f) člena 6(1) GDPR zahteva, da so kumulativno izpolnjeni trije pogoji: da se z obdelavo zasleduje legitimen (zakonit) interes upravljavca ali tretjih oseb in da je obdelava potrebna za uresničitev tega interesa in da ne prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Sodišče se je tokrat prvič izreklo, da mora biti zakonit interes na datum, ko se podatki obdelujejo, "obstoječ in dejanski, ne pa hipotetičen. Vendar v okviru presoje vseh okoliščin obravnavanega primera ni mogoče zahtevati, da so premoženje in osebe že bili ogroženi". V zvezi z izpolnjenostjo pogoja potrebnosti obdelave je sodišče spomnilo na načelo najmanjšega obsega podatkov (v teoriji včasih poimenovanega tudi načelo sorazmernosti

Vsebina članka je dostopna članom DPO Kluba.