DPO On Demand

Kakšne GDPR pritožbe poznamo? Nihče ne ve...

Prejete pritožbe v Veliki Britaniji v številkah – v aprilu 2.165 pritožb, 2.310 v maju, 3098 v juniju in 4.214 v juliju - in o najnovejši odločitev slovenskega Informacijskega pooblaščenca
Včeraj je slovenska informacijska pooblaščenka za časopis Večer povedala, da je Pooblaščenec vodil postopek proti stranki SDS zaradi aplikacije Prepričaj prijatelja, ki jo je ta stranka uporabila v času predvolilne kampanje. V postopku inšpekcijskega nadzora so ugotovili kršitev določb členov 5 in 14 Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Izvedba obdelave osebnih podatkov v okviru aplikacije 'Prepričaj prijatelja' ni bila dovolj transparentna. Ker pa kršitev določbe GDPR do sprejetja novega zakona o varstvu osebnih podatkov ni mogoče sankcionirati, razen če gre za prekrške, ki jih kot prekrške opredeljuje že veljavni zakon o varstvu osebnih podatkov, zoper SDS v tem primeru ni bilo mogoče uvesti prekrškovnega postopka. Okoliščine tega primera, kot je poudaril pooblaščenka Prelesnikova, jasno kažejo, da je treba čim prej sprejeti nov zakon o varstvu osebnih podatkov, sicer ni mogoče zagotavljati učinkovitega varstva osebnih podatkov. V mesecu juniju je svetovalec za varstvo osebnih podatkov globalnega združenja strokovnjakov za varstvo osebnih podatkov IAPP (International Association of Privacy Professional) zaprosil organe za varstvo osebnih podatkov iz EU, da razkrijejo, koliko je bilo do zdaj vloženih pritožb. Številke, ki so jih predložili, so se zelo razlikovale, od 756 prijav na Poljskem in 1.124 v Veliki Britaniji, do samo dveh na Švedskem in le

Vsebina članka je dostopna članom DPO Kluba.