DPO On Demand

Portugalsko predsedstvo je predstavilo nov osnutek uredbe o e-zasebnosti

5. januarja 2021 je Svet Evropske unije izdal nov osnutek različice Uredbe o e-zasebnosti, ki naj bi nadomestila direktivo o e-zasebnosti. Evropska komisija je prvi osnutek uredbe o e-zasebnosti odobrila sicer že januarja 2017. O osnutku uredbe je od takrat pogosto razpravljal Svet.
1. januarja 2021 je Portugalska za šest mesecev prevzela predsedovanje Svetu. Pred naslednjim zasedanjem delovne skupine Sveta, odgovorne za osnutek uredbe o e-zasebnosti, je portugalsko predsedstvo izdalo revidirano različico osnutka uredbe. To je že 14. osnutek različice uredbe o e-zasebnosti (vključno s prvim osnutkom Evropske komisije). Poglejmo, kaj je novega v povezavi z GDPR. Vsebinske spremembe osnutka uredbe portugalskega predsedstva predlagajo poenostavitev besedila in njegovo nadaljnjo uskladitev z GDPR ter nadaljnje novosti, ki bodo veljale kot lex specialis glede na GDPR. V zvezi s tem portugalsko predsedstvo sledi enakemu pristopu kot prejšnja predsedstva Sveta. Najpomembnejše spremembe portugalskega predsedstva tako vključujejo: Razširitev ozemeljskega področja uporabe osnutka uredbe, tako da se bo uporabljala tudi za obdelavo osebnih podatkov s strani upravljavca, ki nima sedeža v EGP, ima pa sedež v kraju, kjer se pravo države članice uporablja na podlagi mednarodnega javnega prava; po mnenju predsedstva je bil cilj v celoti uskladiti ozemeljsko področje uporabe uredbe o e-zasebnosti s členom 3 (3) GDPR. Dodajanje opredelitve „lokacijskih podatkov“ v osnutek uredbe. Ponovna vključitev določb, ki dovoljujejo obdelavo elektronskih komunikacijskih podatkov (vključno z metapodatki) za namene, združljive s prvotnimi nameni, za katere so bili podatki zbrani; to določbo je hrvaško predsedstvo (januar - junij 2020) črtalo. V uredbo o e-zasebnosti Portugalci

Vsebina članka je dostopna članom DPO Kluba.