DPO On Demand

Skupno upravljanje - kaj je to in kaj je potrebno narediti?

26. člen GDPR določa posebne pravne posledice in obveznosti za tako imenovane skupne upravljavce, ki jih v tej obliki še ni bilo.
Zato si morajo podjetja pri obdelavi osebnih podatkov sama razjasniti, ali so skupni upravljavci in če torej nove zahteve veljajo tudi za njih. Določbe o skupnem upravljanju se uporabljajo, če dve ali več družb skupaj določita namene in sredstva za obdelavo osebnih podatkov, 26/I člen GDPR. To je takrat, ko skupaj odločijo o namenih, tj. razlogih, priložnostih, naravi in obsegu ter ciljih obdelave osebnih podatkov – ali povedano drugače, iz katerega razloga in v kolikšni meri - in če skupaj opredeljujejo materialna tehnična sredstva in metode - kako obdelujejo osebne podatke. Skupno upravljanje po čl. 26 GDPR se tako uporablja, če podjetja skupaj določijo - na primer v okviru dogovorov o sodelovanju - obdelavo določenih osebnih podatkov za namene njihovega sodelovanja in za to uporabijo skupno opredeljena tehnična sredstva. Takšna situacija je možna, če podjetje trži svoje izdelke preko internetnih platform ali pa tudi če podjetje sodeluje s pooblaščenimi trgovci ali trgovskimi zastopniki. Ključni vidik je, da ima tržni instrument - platforma ali pooblaščeni trgovec - tudi lastni interes za osebne podatke in skupno obdelavo. V zvezi s tem je treba koncept skupnega upravljanja razlagati široko. Glede na prevladujoče mnenje odločilni dejavnik ni skupna odločitev o namenih in sredstvih za obdelavo, temveč zadostuje,

Vsebina članka je dostopna članom DPO Kluba.