DPO On Demand

Smernice za storitve v oblaku

Irski pooblaščenec (DPC) je objavil smernice za organizacije, ko uporabljajo storitve v oblaku.
Navodila so bila ustvarjena kot pomoč upravljavcem, da se lažje uskladijo z zahtevami GDPR in sklenejo ustrezno pogodbo z obdelovalcem oziroma ti s podobdelovalcem. Smernice DPC zajemajo tudi opredelitev in varnostne pomisleke glede podatkov v oblaku, pa tudi navodila evropskega nadzornika za varstvo podatkov (EDPS) in Evropske agencije za varnost omrežij in informacij (ENISA). Vse več je storitev, ki ponujajo "hrambo v oblaku", kar omogoča, da se dokumenti, fotografije, videoposnetki in druge datoteke naložijo in shranijo na oddaljeni strežnik, s čimer se omogoči skupna raba ali oddaljeni dostop ali pa se oblak uporabi kot rezervna kopija. Uporaba storitev v oblaku postaja vse pomembnejše področje, na katerem morajo organizacije zagotoviti ustrezno varnost za osebne podatke, ki jih obdelujejo. Ker so smernice praktične in uporabne, vam jih pošiljamo kot pomoč pri vašem delu. Dostop do smernic

Vsebina članka je dostopna članom DPO Kluba.