DPO On Demand

SEU: ni pravice do pozabe pri osebnih podatkih iz registra družb

Sodba Sodišča Evropske Unije Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce proti Salvatoreju Manniju (C‑398/15) z dne 9. marca 2017
V zadevi C‑398/15 [1] je italijansko kasacijsko sodišče vložilo zahtevo za predhodno vprašanje. Nacionalna sodišča držav EU morajo namreč skrbeti za pravilno uporabo prava EU. Če je nacionalno sodišče v dvomih glede razlage ali veljavnosti zakonodaje EU, lahko zaprosi za pojasnilo Sodišče Evropske unije (v nadaljevanju Sodišče). Tako lahko tudi preveri, ali je nacionalni predpis ali praksa v skladu s pravom EU. Predlog za sprejetje predhodne odločbe se je nanašal na razlago 3. člena Direktive 68/151/EGS[2] (glede na čas dejanskega stanja za spor o glavni stvari se uporablja sedaj že neveljavna Direktiva 68/151), in člena 6(1)(e) Direktive 95/46/ES[3], ki jo bo maja 2018 nadomestila Splošna uredba o varstvu podatkov[4]. Direktiva 95/46/ES pa v nasprotju s Splošno uredbo o varstvu podatkov »pravice do pozabe« izrecno ne ureja. S. Manni je edini poslovodja gradbenega podjetja, ki mu je bilo oddano naročilo za gradnjo turističnega kompleksa. Decembra 2007 je vložil tožbo proti gospodarski zbornici v Lecceju, v kateri je zatrjeval, da se nepremičnine v tem kompleksu ne prodajajo, ker je iz registra družb razvidno, da je bil edini poslovodja in upravitelj družbe, katere stečaj je bil razglašen leta 1992 in ki je bila julija 2005 po koncu stečajnega postopka izbrisana iz registra družb. Sodišče v

Vsebina članka je dostopna članom DPO Kluba.