DPO On Demand

Sodišče EU: Hramba prometnih podatkov nasprotuje pravnemu redu EU

Po tem, ko je Sodišče EU razglasilo Direktivo o hrambi prometnih podatkov za neveljavno, je v odločanje dobilo še dve zadevi na to temo
Pravo Unije nasprotuje splošni in neselektivni hrambi podatkov o prometu in podatkov o lokaciji, vendar smejo države članice določiti preventivno ciljno hrambo teh podatkov z edinim namenom boja proti hudemu kriminalu, če se taka hramba glede kategorij hranjenih podatkov, uporabljenih komunikacijskih sredstev, vpletenih oseb in trajanja zadevne hrambe, omeji le na to, kar je nujno potrebno. Za dostop nacionalnih organov do hranjenih podatkov je treba določiti nekatere pogoje, med katerimi sta predhodni nadzor neodvisnega organa in hramba podatkov na ozemlju Unije. Gre za zadevi C-203/15 Tele2 Sverige AB/ Post-och telestyrelsen in C-698/15 Secretary of State for the Home Department/Tom Watson in drugi, ki ju je Sodišče združilo in o njima odločilo 21.12.2016. Najpomembnejši zaključek te sodbe je, da za dostop do hranjenih podatkov – razen v nujnih primerih – predhoden nadzor opravi sodišče ali neodvisen upravni organ. Poleg tega morajo pristojni nacionalni organi, ki jim je bil odobren dostop do hranjenih podatkov, o tem obvestiti zadevne osebe. Glede na količino hranjenih podatkov, občutljivost teh podatkov in tveganje za nezakonit dostop do njih, mora nacionalna ureditev določiti, da se podatki hranijo na ozemlju Unije in da se nepreklicno uničijo po koncu obdobja njihove hrambe.

Vsebina članka je dostopna članom DPO Kluba.