DPO On Demand

Obdelava osebnih podatkov v kazenskih postopkih - Benedik proti Sloveniji

Za dostop policije do naročnikovih informacij, povezanih z dinamičnim IP naslovom, je potreben sodni nalog, je odločilo Evropsko sodišče za človekove pravice
V zadevi pred Evropskim sodiščem za človekove pravice (v nadaljevanju: Sodišče) je pritožnik, Igor Benedik, zatrjeval, da je Slovenija kršila njegovo pravico iz 8. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah, ker je policija nezakonito pridobila informacije od njegovega ponudnika internetnih storitev, ki so privedle do njegove identifikacije. Leta 2006 je švicarska policija obvestila svoje kolege v Sloveniji o dinamičnem IP naslovu, ki se je uporabljal v omrežju za izmenjavo datotek, ki je vključevala izmenjavo slik ali videoposnetkov z otroško pornografijo. Avgusta 2006 je slovenska policija lokalnega ponudnika internetnih storitev zaprosila za informacije o uporabniku, ki mu je bil dodeljen ta IP naslov, ki ga je družba tudi predala. Policija ni imela sodne odredbe. Decembra istega leta je policija dobila odredbo za pridobitev informacij o prometnih podatkih tega uporabnika. Čeprav je IP naslov najprej identificiral očeta gospoda Benedika kot naročnika zadevne internetne storitve, se je izkazalo, da je g. Benedik tisti, ki je uporabil to storitev in prenesel datoteke z otroško pornografijo. Novembra 2007 je bila uradno uvedena preiskava zoper g. Benedika. Zanikal je storitev kateregakoli kaznivega dejanja in preiskovalcem zatrdil, da ne ve, kaj je v datotekah. Decembra 2008 je bil obsojen za kaznivo dejanje prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja otroške pornografije. Sodišče

Vsebina članka je dostopna članom DPO Kluba.