DPO On Demand

Sodišče EU: o vpogledu v izpitne pole

Izpitni izdelek in komentarji ocenjevalca so osebni podatki udeleženca izpita – sodba z dne 20.12.2017
Ravno pravi čas, da bi jo natisnili in dali v nogavico, je prišla najljubša božična tradicija: posebna pomoč Bruslja. V tem primeru sodba Sodišča Evropske unije v zadevi C-434/16 Nowak v Data Protection Commissioner (ECLI: EU: C: 2017: 994) glede uporabe Direktive o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov za izpitni izdelek in komentarje popravljalca. Sodba Sodišča je kratka in precej berljiva. Nekateri poudarki sodbe: Dejstvo, da popravljalec ne more identificirati kandidata, ni pomembno, če ga izpitna komisija očitno lahko: v točki [31]. Pogoj, da se podatki nanašajo na osebo, je "izpolnjen, kadar so informacije zaradi vsebine, namena ali učinka povezane z določeno osebo": v točki [35]. Tako pisni izdelek, s knjigo ali brez, kot tudi komentarji popravljalca se nanašajo na kandidata, saj bralcu povedo nekaj o intelektu, miselnem procesu, rokopisu, primernosti za opravljanje poklica, za katerega opravlja izpit, izpit pa vpliva na pravice in interese osebe: v točki [37] - [43]. Vendar pa trenutno ni pomembno, da so tudi pripombe popravljalca lahko osebni podatki popravljalca: v točki [44]. Izpitna vprašanja pa niso osebni podatki: v točki [58]. Sodišče Evropske unije meni, da ugotovitev, da je informacija osebni podatek, ne predstavlja tveganja, da bi kandidat lahko

Vsebina članka je dostopna članom DPO Kluba.