DPO On Demand

Naloge DPO-ja

Namesto vas jih, kot vaš DPO, opravimo mi

DPO bo moral:

  • obveščati in svetovati upravljavcu/obdelovalcu o obveznostih v skladu z novo uredbo, drugimi določbami prava EU in slovensko pravno ureditvijo varstva osebnih podatkov;
  • spremljati skladnost obdelave osebnih podatkov s predpisi in politiko podjetja;
  • ozaveščati in usposabljati osebje, vključeno v obdelavo osebnih podatkov;
  • svetovati, kadar je to zahtevano, glede ocene učinka na varstvo osebnih podatkov;
  • spremljati izvajanje politik upravljanja in rokovanja z zbirkami osebnih podatkov;
  • sodelovati z nadzornim organom (Informacijskim pooblaščencem);
  • delovati kot kontaktna točka za nadzorni organ pri vprašanjih v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

Vsaka strategija za upravljanje z osebnimi podatki zahteva nekoga s celostnim pogledom na celotno poslovanje, ki je neodvisen od katerega koli sektorja upravljavca/obdelovalca. Zgledno urejeno področje varovanja osebnih podatkov je lahko vaša konkurenčna prednost. Posamezniki se vse bolj zavedajo svojih pravic in vse boj pozorno izbirajo podjetja, ki jim lahko zaupajo svoje osebne podatke.

Če vaša pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov že ima potrebna znanja in izkušnje, jo vabimo v DPO klub, kjer bo na tekočem z informacijami in kjer bo z druženjem s kolegi in strokovnjaki lahko izmenjala mnenja in izkušnje in tako pripomogla k skladnosti obdelave osebnih podatkov s predpisi.

Objavil/a

Info hiša