DPO On Demand

DPO+ - Nadgradnja izobraževanja s prakso

Po uspešno opravljenem izpitu, s katerim ste pridobili naziv Strokovnjak / strokovnjakinja za varstvo osebnih podatkov, vas želimo vzpodbuditi k nadgradnji izobraževanja in pridobivanju praktičnega znanja.

Praksa na področju varstva osebnih podatkov se vseskozi dopolnjuje in tisti, ki želimo biti v korak s časom, moramo slediti, kaj se na tem področju dogaja.

Nedvomno je nadgradnja osnovnega izobraževanja lahko tudi konkurenčna prednost na trgu.

Z udeležbo na naših delavnicah ali konferencah, si lahko zagotovite oznako DPO+, kar bo potrdilo, da sledite najnovejšim primerom in vsem spremembam, ki jih prinaša praksa.

KAKO DO ZNAKA ?

Predpogoj je, da ste pridobili potrdilo Strokovnjak / strokovnjakinja za varstvo osebnih podatkov. Znak DPO+ lahko nato pridobite z:

  • udeležbo na eni od praktičnih delavnic ali konferenc* v organizaciji Info Hiše ali drugih organizacij, ki jih Info hiša odobri: 1-krat letno ali
  • objavo strokovnega članka** na spletni strani www.dataprotection-officer.com – primer iz prakse; objava 1-krat letno.

*Okvirna kotizacija posamezne delavnice je 190€, konference 400€.

**Članek mora vsebovati vsaj 1000 besed, ki ga bodo pred objavo preverili strokovnjaki.

Vsem, ki bodo opravili to nadgradnjo, bomo dodelili znak DPO+.

Izpolnjevanje pogojev za ohranitev certifikata se preverja enkrat letno. Seznam imetnikov certifikata vodi Info hiša d.o.o., pri kateri lahko zainteresirana oseba tudi preveri obstoj in veljavnost certifikata.