DPO On Demand

Zastopstvo za DPOrganizer

Učinkovit pripomoček za DPOje

Za Slovenijo, Hrvaško, Srbijo, Makedonijo, Bosno in Hercegovino, Črno goro in Kosovo Info hiša zastopa software DPOrganizer, ki je izjemen pripomoček za vse DPO-je.

Je vaše podjetje pripravljeno na GDPR?

DPOrganizer je spletno orodje, ki vam pomaga načrtovati, vizualizati, poročati in upravljati obdelavo osebnih podatkov.

Programska oprema za upravljanje osebnih podatkov, ki so jo ustvarili strokovnjaki za zasebnost za strokovnjake za zasebnost.

Zgodba DPOrganizer se začne z našim ustanoviteljem in direktorjem ter njegovimi izkušnjami, ko je delal kot odvetnik in pooblaščena oseba za varstvo podatkov. Pred DPOrganizerjem so strokovnjaki za zasebnost s sledenjem obdelave osebnih podatkov v organizaciji imeli nemalo težav.

Brez sistema za upravljanje, ki bi podprl to delo, je bilo kar zahtevno ustvariti načrt in ga posodabljati zato, da bi lahko hitro našli prave informacije, da bi se lahko ukvarjali z vedno novimi vprašanji, ki se porajajao ob obdelavi osebnih podatkov, da bi vizualizirali tok podatkov in verigo odgovornosti zaposlenih. Zahtevno je bilo tudi izdelavati poročila, ki bi na razumljiv način razložila obdelavo osebnih podatkov v organizaciji notranjim in zunanjim strankam. Zato smo ustvarili DPOrganizer.

Naš cilj je podpreti upravo podjetij in generalne izvršne direktorje pri zagotavljanju skladnosti.

Prav tako bi radi poenostavili upravljanje varstva podatkov v praksi, z olajšanjem dela odgovornih oseb za varstvo zasebnosti (CPO) in pooblaščenih oseb za varstvo podatkov (DPO), kar nedvomno omogoča boljšo izrabo razpoložljivih virov.

Ugotovite in določite svojo obdelavo osebnih podatkov

DPOrganizer vam pomaga ustvariti popoln pregled nad obdelavo osebnih podatkov.

Uporabnike sistem vodi preko intuitivnega procesa, z vmesnikom, ki vsebuje ustrezna vprašanja in oddelke za pomoč, ki pojasnjujejo različne faze obdelave osebnih podatkov.


Skozi proces pregleda obdelave osebnih podatkov pokrivamo vprašanja kot so, kakšna sta namen in pravna podlaga za obdelavo, kdo so obdelovalci in kakšna so njihova navodila, kakšne so odgovornosti upravljavcev podatkov, kakšni so roki hrambe, kdo ima dostopne pravice do zbirk osebnih podatkov.


Ustrezno dokumentacijo, kot so politike zasebnosti, sporazumi o procesih obdelave in presoje vplivov na zasebnost, je moč prenesti oz. se z njo povezati prek naše programske opreme. Na ta način je vso pomembno gradivo zbrano in dostopno prek DPOrganizer-ja.

Vizualizirajte in prijavite obdelavo osebnih podatkov

Z različnimi funkcijami je rezultat postopka določitve obdelave koristen in razumljiv za vse dele organizacije in tudi za zunanje stranke, kadar je to potrebno.

DP Map, DP Structure and DP Report vam omogočajo, da se ukvarjate z varstvom osebnih podatkov in povezanimi zadevami hitro in učinkovito.

DP Map

Vizualizirajte si, kako so pomembne stranke med seboj povezane v smislu odgovornosti in kako se podatki izmenjujejo med njimi.

DP Structure

Hitro ugotovite, kako in kje so shranjeni podatki, kako so na voljo in komu.
 

DP Report

Celovita ali prilagojena poročila je mogoče ustvariti ter deliti z notranjimi ali zunanjimi strankami, npr. za usposabljanje osebja, skrbni pregled ali v primeru inšpekcij nadzornih organov.

Upravljajte


Z uporabo DP Manager boste zagotovili, da je pregled nad celotno obdelavo osebenih podatkov ves čas celovit in posodobljen in da so ustrezni deli organizacije vključeni v delo na področju varstva podatkov.

Z DP Managerjem se prihodnji pregledi, ki jih načrtuje DPO, samodejno sprožijo.
Posamezniki, ki so odgovorni za podatkovne baze in odnose med procesiranjem podatkov itd., po vsej organizaciji nato prejmejo zahtevo za revizijo in sami posodobijo informacije v DPOrganizer, če je to potrebno. Pravni strokovnjaki so obveščeni o vseh spremembah in imajo čas za oceno in premislek o teh spremembah, ne pa da ga zapravijo za administracijo.


Sistem beleži spremembe, kdaj so bile storjene in s strani koga. Lahko tudi načrtujete in spremljate ostale aktivnosti v zvezi z varstvom podatkov, kot so usposabljanje osebja in notranje kontrole.

KONTAKTIRAJTE NAS.

 

Objavil/a

Info hiša