DPO On Demand

Termini izobraževanj za DPO-je, dodatna kvalifikacija

Kdaj se nam lahko pridužite in komu je izobraževanje namenjeno?

Strokovnjak / strokovnjakinja za varstvo osebnih podatkov

NOV TERMIN – MAJ 2021!

9. TERMIN – MAJ 2021

  1. modul, 10. 5. 2021 od 9.00 – 16.30
  2. modul, 11. 5. 2021 od 8.30 – 17.30
  3. modul, 17. 5. 2021 od 8.30 – 16.45
  4. modul, 18. 5. 2021 od 8.30 – 15.45

19. 5. 2021 – pisni izpit

26. 5. 2021 – ustni izpit pred izpitno komisijo

Število udeležencev je omejeno na maksimalno 25

Prijava na izobraževanje

Organizatorja: Info Hiša (nosilec programa) in Uradni list RS

Vpisnina in šolnina s prvim pristopom k izpitu: 2.500,00 € brez DDV

Lokacija: dvorana Uradnega lista RS,
Dunajska cesta 167, Ljubljana

Poleg gradiva, ki ga prejmete na izobraževanju, pripročamo tudi knjigo Komentar Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.


Po uspešno zaključenem izobraževanju bodo imetniki certifikata lahko uporabljali posebno značko Info hiše (v podpisu e pošte, na CV-ju in drugih osebnih predstavitvah). Vsak zainteresirani bo pravico do uprabe značke lahko vedno preveril pri nas ali na Uradnem listu.

Raven: SOK 6/EOK 5

Z načrtovanim strokovnim usposabljanjem »strokovnjak / strokovnjakinja za varstvo osebnih podatkov« želimo med udeležence, ki bodo ali pa že opravljajo delo pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, razširiti kakovostno znanje o varstvu osebnih podatkov. Udeleženci bodo usposobljeni za samostojno opravljanje dela pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov. To pomeni, da bo udeleženec sposoben samostojno skrbeti za skladnost poslovanja s predpisi s področja varstva osebnih podatkov, prepoznal tveganja v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in predlagati sprejem ustreznih ukrepov za omejitev tveganj, samostojno odločati o zahtevah posameznikov s področja varstva osebnih podatkov, strokovno zastopati organizacijo v inšpekcijskih in prekrškovnih postopkih, samostojno sodelovati z nadzornim organom na področju varstva osebnih podatkov in suvereno nastopati pred različnimi javnostmi (znotraj organizacije, do posameznikov, poslovnih partnerjev in medijev).

Objavil/a

Info hiša