DPO On Demand

“Napredek” ZVOP-2

Kot poroča časnik Dnevnik, naj bi namesto enega na Ministrstvu za pravosodje pripravljali kar dva zakona, ki se bosta nanašala na varstvo osebnih podatkov.
Prvi naj bi tako bil ZVOP-2, drugi pa Zakon o varstvu osebnih podatkov na področju obravnave kaznivih dejanj. Kot kaže, so na ministrstvu le prisluhnili večini glasnih pripomb, ki so se nanašale na vključitev t. i. Policijske direktive v ZVOP-2. Kot je moč razbrati iz članka ter glede na naše dosedanje informacije, je bilo v sprejemanju ZVOP-2 toliko različnih interesov, da je ministrstvo ocenilo, da je očitno res bolje, da pripravi dva zakona. Neuradne informacije, ki so prišle do Info hiše, so bile, da je glavni krivec za tako dolgo sprejemanje zakona predvsem javna uprava, ki med drugim želi še vedno imeti klasično delitev pravnih podlag na zasebni in javni sektor, česar v GDPR seveda ni moč zaslediti. V samem predlogu zadnje objavljenega ZVOP-2 težave vidi tudi Informacijska pooblaščenka, ki ji predlog krni možnost nadzora nad zakonitostjo obdelave osebnimi podatki oseb v predkazenskem postopku, tajnih delavcev policije ali Sove in drugih podobnih oseb. Torej nadzor nad prav tistimi osebami, ki bi neodvisen nadzor morale imeti. Zaradi tega je bila Informacijska pooblaščenka tudi v stiku s predsednikom vlade, vendar, kot se da razbrati iz Dnevnikovega članka, na koncu odloča politika, ki pa nadzoru ni naklonjena. Kaj to pomeni za upravljavce? Nedvomno to, da bomo še

Vsebina članka je dostopna članom DPO Kluba.