DPO On Demand

8. termin - Izobraževanje: Strokovnjak / strokovnjakinja za varstvo osebnih podatkov

Kdaj se nam lahko pridružite in komu je izobraževanje namenjeno?


8.TERMIN – OKTOBER 2020

Prvi modul: 5.10. 2020, 9.00-17.00
Drugi modul: 6. 10. 2020, 9.00-17.00

Tretji modul: 12. 10. 2020, 9.00-17.00
Četrti modul: 13. 10. 2020, 9.00-16.00

IZPIT:

Pisni prek interneta 14. 10. 2020
Ustni pred izpitno komisijo 21. 10. 2020

Prijava na izobraževanje

Lokacija: dvorana Uradnega lista RS, Dunajska cesta 167, Ljubljana

Število udeležencev je omejeno na maksimalno 25

Organizatorja: Info Hiša (nosilec programa) in Uradni list RS

Vpisnina in šolnina s prvim pristopom k izpitu: 2.500,00 € brez DDV

Po uspešno zaključenem izobraževanju bodo imetniki certifikata lahko uporabljali posebno značko Info hiše (v podpisu e pošte, na CV-ju in drugih osebnih predstavitvah). Vsak zainteresirani bo pravico do uprabe značke lahko vedno preveril pri nas ali na Uradnem listu.

Raven: SOK 6/EOK 5

Z načrtovanim strokovnim usposabljanjem »strokovnjak / strokovnjakinja za varstvo osebnih podatkov« želimo med udeležence, ki bodo ali pa že opravljajo delo pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, razširiti kakovostno znanje o varstvu osebnih podatkov. Udeleženci bodo usposobljeni za samostojno opravljanje dela pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov. To pomeni, da bo udeleženec sposoben samostojno skrbeti za skladnost poslovanja s predpisi s področja varstva osebnih podatkov, prepoznal tveganja v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in predlagati sprejem ustreznih ukrepov za omejitev tveganj, samostojno odločati o zahtevah posameznikov s področja varstva osebnih podatkov, strokovno zastopati organizacijo v inšpekcijskih in prekrškovnih postopkih, samostojno sodelovati z nadzornim organom na področju varstva osebnih podatkov in suvereno nastopati pred različnimi javnostmi (znotraj organizacije, do posameznikov, poslovnih partnerjev in medijev).

Objavil/a

Info hiša