DPO On Demand

ZVOP-2: Videonadzor in kontrola vstopa

Seminar: ZVOP-2: Videonadzor in kontrola vstopa

Ker nepravilno izvedeni sistemi videonadzora, kontrole vstopa in biometrije lahko močno posegajo v pravice in svoboščine posameznikov ZVOP-2 ta področja dodatno in bolj specifično določa. To pa pred upravljavce takih sistemov postavlja višje zahteve tako glede obveščanja, kot tudi izvedbe takih sistemov, da se zagotovi skladnost sistemov s pravili varstva osebnih podatkov.

Program seminarja:

  • Osnove varstva osebnih podatkov
  • Kakšne so zahteve ZVOP2 za skladnost sistemov videonadzora, kontrole vstopa in biometrije
  • Za kaj moramo poskrbeti pred uvedbo sistemov
  • Vodenje dnevnikov obdelav v takih sistemih
  • Napake, ki jih zaznavamo pri varovanju osebnih podatkov v takih sistemih

Komu je izobraževanje namenjeno

Varnostnim menedžerjem, tehnikom in pooblaščenim inženirjem varnostnih sistemov, pooblaščenim osebam za varstvo osebnih podatkov (DPO), vodstvu podjetij ter vodjem IT oddelkov.

Predvsem je priporočena udeležba za organizacije, ki že imajo uveden videonadzor ali biometrijo, pa bi rade preverile pogoje prilagoditve na ZVOP-2 in tiste organizacije, ki bi videonadzorne ali biometrične sisteme želele uvesti na način, da bodo le-ti skladni z ZVOP-2 in GDPR.

Predavatelj:

  • Primož Govekar, tehnični direktor Info hiše

Kdaj: 7.4.2023, 9.00 do 10.30

Lokacija: spletni dogodek

Prijava na seminar

Kotizacija in plačilo

214,00 EUR brez DDV. Kotizacijo je treba poravnati pred izvedbo seminarja na TRR 0201 0026 2210 269 (znesek kotizacije + DDV). Plačilo je pogoj za udeležbo. Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa.

Ugodnost

  • 10-odstotni popust za 2 ali več udeležencev
  • 10-odstotni popust pri prijavi na dve izobraževanji v organizaciji Info Hiše (obvestiti ob prijavi)
  • 20-odstotni popust za člane DPO kluba Info hiše

Dodatne informacije

po telefonu pri Klavdiji Križaj, tel. št. 01 200 18 51

po e-pošti: seminarji@uradni-list.si

Pisne odjave Uradni list Republike Slovenije upošteva, če jih prejme najmanj tri delovne dni pred začetkom posameznega dogodka. Več o odjavi lahko preberete v rubriki Splošni pogoji.

Spletni seminar bo potekal v živo preko videokonferenčne platforme, zato potrebujete internetno povezavo in zvočnike.
Spletnega seminarja se lahko udeležite preko pametnega telefona ali tablice, vendar zaradi lažjega sodelovanja in pogleda priporočamo dostop preko računalnika.