DPO On Demand

IT strokovnjaki

Naša ekipa
mag. Filip Božić
Filip je diplomiral in magistriral na Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani. Vodil je številne projekte ali pri njih in pri evropskih razpisih sodeloval ter pridobil izkušnje in znanja predvsem na področju vpeljave in presoje standardov serije ISO/IEC 27001 za varovanje informacij in ISO 22301 za neprekinjeno poslovanje. Med drugim ima strokovna certifikata ISO/IEC 27001 in ISO 17799 Information Security Management System Implementation.
 
dr. Boštjan Kežmah
Boštjan je preizkušeni revizor informacijskih sistemov (z nazivom pri Slovenskem inštitutu za revizijo in mednarodnem združenju ISACA) ter sodni izvedenec in cenilec za informatiko in programsko opremo. Ima 17 let delovnih izkušenj, predvsem s področja upravljanja, varnosti in revizije informacijskih sistemov, elektronskega poslovanja, metodologije razvoja varnih informacijskih rešitev in računalniške forenzike.