DPO On Demand

Naš tim

Kdo smo in kaj znamo
Bojana Pleterski
Bojana je generalna direktorica Info hiše. Svoje znanje o varstvu osebnih podatkov je razvijala že kot vodilna v sistemih Valicon in Mercator Pika, dodatno pa nadgradila kot pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v sistemu Mercator. Odlikuje jo pragmatičnost in praktična uporaba teoretičnih znanj s področja varstva osebnih podatkov.
Primož Govekar
Primož Govekar je tehnični direktor Info hiše. Njegove izkušnje na področju informacijskih tehnologij segajo še v leta luknjanih kartic, za seboj ima dolgoletne izkušnje na področju vodenja ekip, projektov in informacijske varnosti, na področju obdelave osebnih podatkov pa beleži javne objave svojih člankov že pred več kot desetimi leti. Je presojevalec za ISO 27001 in diplomant prve generacije dodatne poklicne kvalifikacije za pooblaščeno osebo za varovanje osebnih podatkov.
Tina Novak, SVOP/DK
Tina je vodja DPO kluba in skrbi tudi za organizacijo izobraževanj za pridobitev naziva Strokovnjak za varstvo osebnih podatkov/Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov. Ima pridobljen naziv dodatne kvalifikacije Strokovnjak za varstvo osebnih podatkov.
Maja Lubarda
Maja Lubarda je po diplomi na Pravni fakulteti v Ljubljani marca 2007 zaključila magisterij (LLM) iz prava intelektualne lastnine Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO), Pravne fakultete v Torinu in Svetovne organizacije za delo (ILO). Za dve leti se je zaposlila pri Zvezi potrošnikov Slovenije in Evropskem potrošniškem centru, nato pa je skoraj deset let opravljala delo svetovalke in kasneje svetovalke za mednarodne odnose pri Informacijskem pooblaščencu. Od leta 2005 do 2010 je sodelovala z Inštitutom za intelektualno lastnino na številnih slovenskih in mednarodnih projektih. Pravniški državni izpit je opravila leta 2010. Novembra 2017 se je zaposlila kot pravnica za avtorsko pravo pri Založbi Rokus Klett, d. o. o., kjer opravlja tudi delo pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov.

Naši strokovnjaki v hčerinskih družbah

Družba Info hiša ima ustanovljene družbe na Hrvaškem in v Makedoniji, od koder pokrivamo skoraj celotni teritorij držav Zahodnega Balkana. Naši strokovnjaki so nekdanji vodje in osebe na ključnih položajih v regulatornih organih za varstvo osebnih podatkov in tudi osebe z dolgoletnimi izkušnjami na področju varstva osebnih podatkov. Preplet evropskih izkušenj in podrobno poznavanje evropskega in domačega pravnega okvira v državah Zahodnega Balkana nudi zelo strokovno in učinkovito reševanje skladnosti z GDPR.

Info house Zagreb
Dubravka Dolenc
Pravnica, direktorica Info House Zagreb. Bila je namestnica ravnatelja hrvaške Agencije za varstvo osebnih podatkov (AZOP). Ukvarja se s pravom varstva osebnih podatkov in dostopom do informacij javnega značaja, svoje strokovno delo je posvečala tudi kampanjam proti sovražnemu govoru na internetu.
Info house Skopje
Mag. Borivoj Kos
Mag. Borivoj Kos
Direktor Info hiše Skopje, vodja projektov, ki jih financira EU v Črni gori, Srbiji, Makedoniji, na Kosovu in v Bosni in Hercegovini, zlasti na naslednjih področjih: reforma javne uprave, upravno sodstvo, uskladitev pravnih predpisov s pravnim redom EU in varstvo osebnih podatkov. Ima dolgoletne izkušnje na področju državne uprave in pravosodja v Republiki Sloveniji, pa tudi v zasebnem sektorju: DZS d.d., Soline d.o.o in Mobitel.
Marijana Marušić Kos
Marijana Marušić Kos
Je odvetnica in je bila do septembra 2018 pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v Makedonskem Telekomu, kjer je spremljala skladnost poslovanja z uveljavljenimi evropskimi standardi na področju varstva osebnih podatkov v okviru skupine Deutsche Telekom. Prav tako je vključena pri načrtovanju sistemov, izdelkov in storitev v skladu s temi standardi. Kot prva direktorica Direktorata za varstvo osebnih podatkov (2005-2010) - makedonsko regulatorno telo - je vzpostavila institucionalni pravni okvir varstva osebnih podatkov in zasebnosti v Republiki Makedoniji.
Mag. Arben Gudachi
Mag. Arben Gudachi
Je koordinator projekta in od leta 2016 pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov pri Makedonskem združenju mladih odvetnikov (MYLA). Kot pravni strokovnjak opravlja analize na področju varstva osebnih podatkov za druga združenja in za druge zainteresirane stranke. Ima predhodne delovne izkušnje kot odvetnik v Odvetniški pisarni Zeqir Zeqiri (2014- 2016), predtem pa je delal v Direktoratu za varstvo osebnih podatkov (2009-2014). Je usposobljen predavatelj za varstvo osebnih podatkov.