DPO On Demand

Naš tim

Kdo smo in kaj znamo
Klemen Kraigher Mišič
Klemen je direktor Info hiše in nekdanji dolgoletni državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov. Med delom pri Informacijskem pooblaščencu se je loteval najtežjih primerov, kot ekspert EU sodeloval na twinning projektih, bil avtor strokovnih člankov ter predavatelj v Sloveniji in tujini.
Tina Kraigher Mišič
Tina je strokovna direktorica Info hiše. Pred tem je bila svetovalka za področje dostopa do informacij javnega značaja pri Informacijskem pooblaščencu. 10 let se ukvarja tudi z varstvom osebnih podatkov in civilnim pravom.
Tanja Pirc, SVOP/DK
Tanja v Info hiši opravlja delo direktorice marketinga. V marketingu ima več kot 15 let izkušenj. Znanje si je pridobila z vodenjem projektov v Mercatorju in kot vodja marketinga v Semenarni, Planetu GV in Šampionki. Ima pridobljen naziv dodatne kvalifikacije Strokovnjak za varstvo osebnih podatkov.
Tina Novak, SVOP/DK
Tina je vodja DPO kluba in skrbi tudi za organizacijo izobraževanj za pridobitev naziva Strokovnjak za varstvo osebnih podatkov/Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov. Ima pridobljen naziv dodatne kvalifikacije Strokovnjak za varstvo osebnih podatkov.

Naši strokovnjaki v hčerinskih družbah

Družba Info hiša ima ustanovljene družbe na Hrvaškem in v Makedoniji, od koder pokrivamo skoraj celotni teritorij držav Zahodnega Balkana. Naši strokovnjaki so nekdanji vodje in osebe na ključnih položajih v regulatornih organih za varstvo osebnih podatkov in tudi osebe z dolgoletnimi izkušnjami na področju varstva osebnih podatkov. Preplet evropskih izkušenj in podrobno poznavanje evropskega in domačega pravnega okvira v državah Zahodnega Balkana nudi zelo strokovno in učinkovito reševanje skladnosti z GDPR.

Info house Zagreb
Dubravka Dolenc
Dubravka Dolenc
Pravnica, direktorica Info House Zagreb. Bila je namestnica ravnatelja hrvaške Agencije za varstvo osebnih podatkov (AZOP). Ukvarja se s pravom varstva osebnih podatkov in dostopom do informacij javnega značaja, svoje strokovno delo je posvečala tudi kampanjam proti sovražnemu govoru na internetu.
Dubravka Dolenc
Karlo Paljug
Leta 2016 je magistriral na Pravni fakulteti. V času študija je opravljal delo na področju zaščite temeljnih človeških pravic v Hrvaško-helsinškem odboru za človekove pravice. Po zaključku študija je močno usmerjen v upravno pravo in zaščito osebnih podatkov.
Info house Skopje
Mag. Borivoj Kos
Mag. Borivoj Kos
Direktor Info hiše Skopje, vodja projektov, ki jih financira EU v Črni gori, Srbiji, Makedoniji, na Kosovu in v Bosni in Hercegovini, zlasti na naslednjih področjih: reforma javne uprave, upravno sodstvo, uskladitev pravnih predpisov s pravnim redom EU in varstvo osebnih podatkov. Ima dolgoletne izkušnje na področju državne uprave in pravosodja v Republiki Sloveniji, pa tudi v zasebnem sektorju: DZS d.d., Soline d.o.o in Mobitel.
Dubravka Dolenc
Marijana Marušić Kos
Je odvetnica in bo do septembra 2018 pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v Makedonskem Telekomu, kjer spremlja skladnost poslovanja z uveljavljenimi evropskimi standardi na področju varstva osebnih podatkov v okviru skupine Deutsche Telekom. Prav tako je vključena pri načrtovanju sistemov, izdelkov in storitev v skladu s temi standardi. Kot prva direktorica Direktorata za varstvo osebnih podatkov (2005-2010) - makedonsko regulatorno telo - je vzpostavila institucionalni pravni okvir varstva osebnih podatkov in zasebnosti v Republiki Makedoniji.
Mag. Ljubica Pendaroska
Mag. Ljubica Pendaroska
Je magistrica mednarodnega prava z opravljenim pravosodnim izpitom. Ima dolgoletne delovne izkušnje kot asistentka na Pravni fakulteti, kjer se še naprej ukvarja s pravico do varstva osebnih podatkov in zasebnosti. V zadnjih 8 letih je kot strokovnjak za varstvo osebnih podatkov sodelovala v več IPA, HORIZON2020 in ERASMUS + ter drugih projektih. Je predavateljica in članica več mednarodnih mrež in organizacij, med njimi: Marshall Center, Capital of Cyber ​​Securities, Jadranski svet in NATO Memorial.
Mag. Arben Gudachi
Mag. Arben Gudachi
Je koordinator projekta in od leta 2016 pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov pri Makedonskem združenju mladih odvetnikov (MYLA). Kot pravni strokovnjak opravlja analize na področju varstva osebnih podatkov za druga združenja in za druge zainteresirane stranke. Ima predhodne delovne izkušnje kot odvetnik v Odvetniški pisarni Zeqir Zeqiri (2014- 2016), predtem pa je delal v Direktoratu za varstvo osebnih podatkov (2009-2014). Je usposobljen predavatelj za varstvo osebnih podatkov.