DPO On Demand

Piškotki

Pregled skladnosti uporabe piškotkov in podobnih tehnologij na vaših spletnih straneh in priprava predloga izboljšav.

Za vas pripravimo:

  1. pregled in oceno primernosti obvestila (pasice) o piškotkih na vašem spletišču – preverimo, ali je vaše obvestilo skladno z zahtevami zakonodaje na področju e-zasebnosti in varstva osebnih podatkov;
  2. pregled nameščenih piškotkov in kdaj se postrežejo – preverimo, kateri so dejanski piškotki, ki jih vaša spletna stran postreže. Ob tem preverimo tudi, kdaj so piškotki postreženi in vas opozorimo na morebitna neskladja;
  3. pregled in oceno politike piškotkov – preverimo vašo politiko piškotkov, jo primerjamo z dejansko postreženimi piškotki in opozorimo na pomanjkljivosti; ter
  4. predlog skladnosti in obvestila po vrstah piškotkov – predlagamo vam, kako urediti obvestilo (pasico) o piškotkih, da bo skladna z vašimi potrebami.

Rezultat pregleda je seznam odstopanj in predlogi, kako urediti odstopanja.

Po vaši želji lahko tudi usklajujemo izvedbo korekcij z vašim razvijalcem spletnih strani.

Tags: piškotki