DPO On Demand

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Po maju 2018 bo veliko upravljavcev zbirk osebnih podatkov moralo imeti pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov. Mi jo že imamo.
V družbi Info hiša, ki je vodi DPO klub in upravlja z blagovno znamko DPO on Demand, to pomembno funkcijo opravlja Tina Kraigher Mišič.


Kot DPO bo morala:

  • obveščati in svetovati družbi Info hiša o obveznostih v skladu z novo uredbo, drugimi določbami prava EU in slovensko pravno ureditvijo varstva osebnih podatkov;

  • spremljati skladnost obdelave osebnih podatkov s predpisi in politiko podjetja;

  • ozaveščati in usposabljati osebje, vključeno v obdelavo osebnih podatkov;

  • svetovati, kadar je to zahtevano, glede ocene učinka na varstvo osebnih podatkov;

  • spremljati izvajanje politik upravljanja in rokovanja z zbirkami osebnih podatkov;

  • sodelovati z nadzornim organom (Informacijskim pooblaščencem);

  • delovati kot kontaktna točka za nadzorni organ pri vprašanjih v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

Vsaka strategija za upravljanje z osebnimi podatki zahteva osebo s celostnim pogledom na celotno poslovanje, ki je neodvisen od vodstva družbe. Tini popolnoma zaupamo.

Zgledno urejeno področje varovanja osebnih podatkov je v naši družbi na prvem mestu. Le tako bomo lahko kakovostno svetovali tudi vam.