DPO On Demand

Predavatelji

Predavatelji morajo izpolnjevati stroge pogoje za izvajanje izobraževanja, saj stremimo k vrhunski kakovosti, ki DPO-jem lahko da potrebna znanja

Predavatelji:

 1. dr. Nataša Pirc Musar
 2. mag. Rosana Lemut Strle
 3. Bojana Pleterski
 4. dr. Polonca Kovač, Fakulteta za upravo
 5. mag. Petra Čas, Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
 6. mag. Filip Božić, Zupo
 7. dr. Zdravko Zupančič, Šola retorike
 8. mag. Nataša Briški, strokovnjakinja za odnose z javnostmi in družbena omrežja
 9. Miriam Možgan, strokovnjakinja za odnose z javnostmi, Ministrstvo za zunanje zadeve RS

Izpitna komisija:

 1. dr. Nataša Pirc Musar, predsednica
 2. red. prof. dr. Polonca Kovač
 3. mag. Rosana Lemut Strle
 4. mag. Filip Božić

Strokovna komisija mora biti sestavljena iz:

1. Predsednika strokovne komisije, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • doktor ali magister znanosti s področja družboslovja ali informacijskih tehnologij oziroma varnosti;
 • vsaj 10 let delovnih izkušenj na področju varstva osebnih podatkov ali informacijskih tehnologij oziroma varnosti;
 • najmanj 20 izvedenih predavanj na temo varstva osebnih podatkov ali informacijske varnosti, od tega vsaj 3 v tujini.

2. Najmanj dveh članov strokovne komisije, ki vsak posebej izpolnjujejo najmanj naslednje pogoje:

 • vsaj univerzitetna izobrazba s področja družboslovja ali informacijskih tehnologij oziroma varnosti;
 • vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju varstva osebnih podatkov ali informacijskih tehnologij oziroma varnosti;
 • najmanj 10 izvedenih predavanj na temo varstva osebnih podatkov ali informacijske varnosti.

Način in oblike izvajanja usposabljanja:

 • predavanje,
 • vaje.

Pogoji za predavatelje:

 • vsaj univerzitetna izobrazba;
 • vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju varstva osebnih podatkov, upravnega, prekrškovnega ali inšpekcijskega prava, informacijskih, varnostnih, andragoških, komunikoloških ali novinarskih ved;
 • vsaj 5 izvedenih predavanj na temo varstva osebnih podatkov, upravnega, prekrškovnega ali inšpekcijskega prava, informatike, varnostnih politik, komuniciranja z javnostmi ali andragogike.

Objavil/a

Info hiša