DPO On Demand

Predavatelji

Predavatelji morajo izpolnjevati stroge pogoje za izvajanje izobraževanja, saj stremimo k vrhunski kakovosti, ki DPO-jem lahko da potrebna znjanja

Predavatelji:

 1. dr. Nataša Pirc Musar
 2. mag. Rosana Lemut Strle
 3. Tina Kraigher Mišič
 4. dr. Polonca Kovač, Fakulteta za upravo
 5. mag. Petra Čas, predsednica okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu
 6. dr. Boštjan Kežmah, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru,
 7. mag. Filip Božić, Zupo
 8. Primož Govekar, Ascaldera
 9. Klemen Mišič, nekdanji nadzornik za varstvo osebnih podatkov
 10. Zdravko Zupančič, Šola retorike
 11. mag. Nataša Briški, strokovnjakinja za odnose z javnostmi in družbena omrežja
 12. Miriam Možgan, strokovnjakinja za odnose z javnostmi, Ministrstvo za zunanje zadeve RS

Izpitna komisija:

 1. dr. Nataša Pirc Musar, predsednica
 2. izred. prof. dr. Polonca Kovač
 3. mag. Rosana Lemut Strle
 4. mag. Filip Božić
 5. dr. Boštjan Kežmah

Strokovna komisija mora biti sestavljena iz:

1. Predsednika strokovne komisije, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • doktor znanosti s področja prava,
 • 10 let delovnih izkušenj na področju varstva osebnih podatkov,
 • najmanj 20 predavanj na temo varstva osebnih podatkov,
 • najmanj 3 predavanja na konferencah s področja osebnih podatkov v tujini,

2. Najmanj dveh članov strokovne komisije, ki vsak posebej izpolnjujejo najmanj naslednje pogoje:

 • vsaj univerzitetna izobrazba pravne ali informacijske smeri,
 • 5 let delovnih izkušenj na področju varstva osebnih podatkov ali informacijske varnosti,
 • najmanj 10 predavanj na temo varstva osebnih podatkov ali informacijske varnosti.

Vsaj en član strokovne komisije mora biti izvoljen v pedagoški naziv najmanj stopnje docent.

Način in oblike izvajanja usposabljanja:

 • predavanje,
 • vaje.

Pogoji za predavatelje:

 • univerzitetna izobrazba pravne smeri ali računalniške smeri,
 • vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju varstva osebnih podatkov, upravnega, prekrškovnega ali inšpekcijskega prava, računalništva, varnostnih, andragoških, komunikoloških ali novinarskih ved,
 • vsaj 5 predavanj na temo varstva osebnih podatkov, upravnega, prekrškovnega ali inšpekcijskega prava, računalništva, varnostnih politik, komuniciranja z javnostmi, andragogike.

Objavil/a

Info hiša